DMG Mori: goed 3e kwartaal, hele jaar stabiel

DMG Mori CTX

DMG Mori heeft de orderintake ook in het 3e kwartaal zien toenemen met 12 procent. Er werd voor 601 miljoen euro verkocht, zowel machines als service. Het is het vierde kwartaal op rij dat het Japans-Duitse concern méér machines verkoopt. DMG Mori noemt de marktomstandigheden in de globale machinemarkt desalniettemin moeilijk, maar denkt desondanks tegen de globale trend in licht te kunnen groeien.

 

Groei komt vooral uit Europa, Azië en VS zakken in

Bekijk je de cijfers voor heel 2016, dan is er eigenlijk sprake van quasi stabilisatie. Plussen en minnen wisselen elkaar af. De order intake is dit jaar tot nog toe gegroeid met 1% tot 1,759 miljard euro. Deze groei komt vooral vanuit Europa. De omzet daalde daarentegen met 1% tot 1,629 miljard, duidelijk toe te schrijven aan het inzakken van de markt verleden jaar. De winst is zowel in het 3e kwartaal gedaald (-12%) als over het hele jaar tot nog toe (-8%). Onder aan streep heeft de machinebouwer in de eerste negen maanden van dit jaar 68,9 miljoen euro verdiend.

 

Wereldwijde machinemarkt zal in 2016 krimpen

Belangrijker dan de cijfers is eigenlijk de toelichting. Daarin schrijft het management dat onzekerheid de huidige markt domineert. ‘De wereldwijde economie wordt stil gekenschetst door onzekerheid. Wij verwachten dat de marktomstandigheden voor de werktuigbouw machine-industrie moeilijk blijven’, zo staat er te lezen in de toelichting op de kwartaalcijfers. Men rekent erop dat de wereldwijde markt dit jaar zal krimpen. Met deze verwachting loopt DMG Mori in de pas met de bijgestelde verwachtingen van de VDW. In haar laatste prognose schrijft de VDW rekening te houden met een daling van de machinemarkt met 1,7%. In het voorjaar rekende men nog op een toename met 1,9%, een nogal groot verschil.

Robo2Go

Met de eigen Robo2Go automatisering, bediend via een app in Celos, verlaagt DMG Mori de instapdrempel voor automatisering.

 

Europa trekt de kar

De verschillen per regio zijn groot in de prognoses van de VDW: Noord Amerika – 3,3% (voorspelling was -2,7%); Azie – 2,8% (voorspelling +2,7%) en Europa + 2,4% (voorspelling voorjaar +2,1%). De Duitse markt zal zelfs met 5% groeien dit jaar, aldus de marktvorsers van de VDW. Gelet op deze voorspellingen doet DMG Mori het dus eigenlijk heel goed.

 

DMG Mori: sterkere concurrentiepositie

Het management rekent voor dit jaar op een lichte stijging van de omvang van de nieuwe orders, tegen de krimp van de markt in dus. Dat schrijft men vooral toe aan de verbeterde concurrentiekracht dankzij het Global One programma. Onderdeel hiervan is het reorganiseren en opnieuw stroomlijnen van de wereldwijde sales en service activiteiten. De investeringen in R&D zijn praktisch gelijk gebleven: 33,7 miljoen euro tot nog toe (2015: 34,4 miljoen). Een van de nieuwe ontwikkelingen is Robo2Go, een eenvoudig automatiseringsconcept dat volledig via Celos wordt bediend. De operator hoeft hiervoor geen robotkennis te hebben.

 

Authors

Gerelateerde artikelen

Top