Made-in-Europe.nu

Machinebouwers: aanhoudende, maar lagere groei

De Europese machinebouwers rekenen voor 2019 met een afkoeling van de markt. Dit jaar zien ze een productiegroei van 8%, tegenover een wereldwijde productiegroei in de werktuigmachine-industrie van 3,6%. Voor 2019 verwachten ze een lagere economische activiteit in de belangrijkste markten, wat zijn weerslag zal hebben op de vraag naar werktuigmachines.

 

Waarschuwende woorden op CECIMO vergadering over transitie lage emissie vervoer

Deze verwachtingen zijn bekend gemaakt op de najaarsvergadering van CECIMO in Barcelona. Op zich is een zekere afzwakking niet vreemd, want de machine-industrie beleeft al het tweede recordjaar op rij. De productie van de CECIMO-leden komt dit jaar rond de €27,8 miljard uit. Het marktaandeel in de wereldwijde machineconsumptie groeit van 33% naar 34%. China, de VS, Polen en Mexico zijn de kartrekkers als het om de export gaat, met groeicijfers van respectievelijk 27%, 18%, 8% en 5%.

 

Geen effect handelsoorlog

Tot nog toe heeft de sector geen last van de handelsoorlog die de VS voert met de rest van de wereld. Maar Barcus Burton, voorzitter van het economisch comité van CECIMO, ziet liever een stabiel en sterk investeringsklimaat wereldwijd, om de buitenlandse vraag en de verdere groei van de Europese maakindustrie te stimuleren. “Dat impliceert een coöperatieve houding tegenover de Brexit, het dispuut over de trans-Atlantische heffingen en fiscale stimulansen door de overheden.”

2019 is weer een EMO-jaar waarop de CECIMO-landen weer groots uitpakken met hun innovaties, wat doorgaans de investeringen aanwakkert.

 

Geleidelijke overgang naar laag emissie transport

Op de CECIMO-vergadering in Barcelona is ook gesproken over de veranderingen waar de auto-industrie voor staat. De auto-industrie is verreweg de allergrootste verbruiker van werktuigmachines. In een paneldiscussie is gepraat over hoe de transitie naar lage emissie transport kan verlopen zonder dat dit negatieve impact heeft op de Europese mobiliteit en concurrentiekracht. CECIMO President Roland Feichtl waarschuwt dat de machine-industrie kan bijdragen aan emissiereductie. “Maar we moeten voorzichtig zijn bij het nemen van beslissingen die geopolitieke risico’s met zich meebrengen en ons concurrentievermogen ten opzichte van andere gebieden in de wereld, zoals China en de VS, kunnen aantasten”, aldus Roland Feichtl. Filip Geerts, algemeen directeur van CECIMO, riep op tot “een geleidelijke overschakeling naar koolstofarme mobiliteit. Daartoe moet de EU-verordening innovatie stimuleren en de industrie voldoende tijd geven om technologische verbeteringen in de interne verbrandingsmotor aan te brengen”.

 

Circulaire economie: makkelijkere toegang tot O&O fondsen

CECIMO werkt momenteel aan een rapport over de bijdrage die de sector kan leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Begin 2019 zal dit rapport gepresenteerd worden Een van de belangrijkste aanbevelingen voor beleidsmakers, die met name relevant is voor de huidige discussie over het nieuwe Europese onderzoeksprogramma, is het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het vergemakkelijken van de toegang tot onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen voor de industrie, met name het MKB. Investeren in O&O is van essentieel belang om het concurrentievermogen van gereedschapsmachinebedrijven te behouden en nieuwe, schonere en efficiëntere technologieën te ontwikkelen. CECIMO zal met name een lans gaan breken voor nieuwe technologieën zoals additive manufacturing, kunstmatige intelligentie en machine learning. Technieken die de overgang naar een meer circulaire economie mogelijk kunnen maken.

 

FOTO: de investeringsbereidheid blijft dit jaar groot en het verbruik van CNC-machines zal ook in 2019 verder groeien.

 

Pin It on Pinterest