Hainbuch TestIT

De Hainbuch Testit spankrachtmeter kan in de nieuwste versie direct gekoppeld worden aan de Sinumerikbesturing van de CNC-machine. Hierdoor verloopt het meten van de spankracht van het werkstuk via de machinebesturing. Een aparte laptop is niet langer nodig.

 

Machinebesturing bewaakt grenzen spankrachten

De Hainbuch Testit spankrachtmeter is al enkele jaren een geschikt hulpmiddel om exact de kracht te meten waarmee het werkstuk wordt opgespannen. Met name bij het verspanen van dunwandige producten of het bewerken met hoge nauwkeurigheden, is het steeds belangrijker met de juiste kracht op te spannen. Tot nog toe maakte de speciale Testit spankrachtmeter van Hainbuch via een bluetooth verbinding contact met de laptop waarop de speciale software draait. In de nieuwste versie worden de data direct doorgestuurd naar de Sinumerik 840D Sl besturing van Siemens.

 

Automatische bewaking
Vaak wordt nu het zekere voor het onzekere gekozen en kiest men hogere spankrachten dan strikt noodzakelijk, omdat reële meetwaarden ontbreken. De Testit unit meet zowel in stationaire toestand als in roterende toestand de exacte krachten waarmee het werkstuk is opgespannen. Ook bij spandoornen gebeurt dit, zowel de kracht op de buiten als binnendiameter wordt gemeten. Deze worden direct gekoppeld aan de Siemensbesturing. Het spankrachtmeetsysteem voert een testmeting uit en de besturing vergelijkt deze data met de waarden die nodig zijn. Is de spankracht te laag, dan geeft de Sinumerikbesturing automatisch een waarschuwing. Ook als de bovengrens overschreden wordt, waarschuwt de besturing. Met deze metingen krijg je eveneens inzicht in de onderhoudstoestand van de opspanmiddelen.

Hainbuch wordt in Nederland vertegenwoordigd door Bis Specials.

 

Pin It on Pinterest