ifw

Het IFW kan exact per component het energieverbruik in kaart brengen. In de CAM-programmering wordt vervolgens bijvoorbeeld de koeling geschakeld aan de hand van de koeling die nodig is op een bepaalde plek in het werkstuk.

Industrie 4.0; Smart Industry; internet of things; big data. Waar het om gaat, is op een slimme manier internet en ICT toe te passen in de maakindustrie, bijvoorbeeld in machines maar ook in nieuwe businessmodellen. Daardoor kan de industrie heel nieuwe wegen inslaan. Komende weken vinden inspiratiemiddagen Smart Industry plaats, om te beginnen in Brabant en Limburg.

 

Maakindustrie onderzoekt kansen smart industry

Smart Industry is het slim benutten van alle beschikbare technologische mogelijkheden. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor procesoptimalisatie maar ook voor nieuwe business. Door intensief gebruik te maken van internet en ICT in combinatie met draadloze verbindingen, sensortechnologie, internet of things, big data en dergelijke ontstaan nieuwe business kansen. Het hele industriële speelveld zal hierdoor veranderen. Huidige voortbrengingsketens zullen veranderen wat zal leiden tot zowel kansen als bedreigingen.

 

Lees alvast over Industrie 4.0 in Duitsland

Of over hoe ICT doordringt in de fabriek

 

Regionale bijeenkomsten
Met de beide bijeenkomsten wil de Kamer van Koophandel, samen met de partners Brainport Development, BOM en LIOF, ondernemers uit de industrie inspireren en aanzetten na te denken over de kansen die Smart Industry biedt. Door het steeds goedkoper worden van sensoren en elektronica in combinatie met het vergroten van rekenkracht en dataopslag is het klimaat ontstaan waarin Smart Industry breed kan doorbreken. Met de doorbraak van de Smartphone is het mogelijk om overal verbonden te zijn met ‘Smart’ oplossingen. Omringende landen hebben deze ontwikkelingen ook opgepakt en proberen zo hun eigen industrie te ondersteunen (in Duitsland bijvoorbeeld middels het programma Industrie 4.0). Vanuit het ministerie van Economische Zaken is inmiddels een werkgroep ingesteld die aan een actie-agenda voor de Nederlandse industrie werkt.

 

Programma
De bijeenkomst in Brabant vindt op woensdag 20 augustus plaats (van 12.30 – 17.00 uur bij de Kamer van Koophandel, JF Kennedylaan 2 in Eindhoven). Na een inleiding door Jo van de Put namens de organiserende partijen, spreekt Loet Visscher, directeur Economie en Internationalisering bij de provincie Brabant over wat Smart Industry voor de Brabantse bedirjven kan betekenen. Daarna worden actuele voorbeelden uit de Brabantse high tech, agrofood en healtcare gepresenteerd. Vervolgend gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag om kansen en bedreigingen te investariseren en te benoemen. De bijeenkomst voor Limburg heeft een soortgelijke opzet. Deze vindt woensdag 27 augustus ’s middags plaats bij de Kamer van Koophandel in Roermond (Steegstraat 5). Deelname is gratis. Aanmelden kan bij jo.vande.put@kvk.nl

Op 4 september vindt een soortgelijke infomiddag plaats in Amsterdam, op 12 september in Gorinchem. Bekijk het volledige programma. 

 

Pin It on Pinterest