tolerantieklasse

Het Duitse online platform Facturee heeft twee interessante online tools vrijgegeven. Met de eerste, Rx/Ra convertor, kan men Ra en Rz waarden converteren. De tweede tool, de fit calculator, is met name interessant voor CAD-modellen waarop wel de nominale maten en de tolerantieafwijkingen zijn aangegeven, maar niet de tolerantieklasse. Die kan eenvoudig berekend worden.


Facturee is een online platform voor maakdelen, onder andere CNC-frezen en 3D printen. De Berlijnse startup presenteert zichzelf als het inkopen van de toekomst. Door digitalisering en automatisering en het koppelen van partijen in de supply chain, zeggen de oprichters dat ze kosten in de keten kunnen reduceren. Inmiddels zijn meer dan 6000 CNC-machines via het Facturee-netwerk gekoppeld aan het online platform.

Bemating kan probleem zijn

Een probleem bij het digitaal afhandelen van orders is de bemating. Als engineers deze niet goed aangeven, is direct overleg tussen inkoper en maker noodzakelijk. En dat wil men met een online platform juist vermijden; de digitalisering moet voor een efficiencyslag zorgen. Facturee komt met de online fit-calculator, die dit probleem belooft op te lossen. De online fit-calculator kan niet alleen de maximaal getolereerde afmetingen voor een bepaalde nominale afmeting en een bepaald type fit vaststellen, het is ook de eerste fit-calculator met een zogenaamde reciprocal berekening.

Midden van de tolerantie

“Dit kan nuttig zijn als naast de nominale afmeting alleen de tolerantieafwijkingen en niet de tolerantieklassen worden gespecificeerd. Als zowel de interne als de externe pasvorm wordt gegeven, wordt ook het type pasvorm, bijvoorbeeld de speling, berekend en op een begrijpelijke manier gevisualiseerd”, legt Benjamin Schwab, hoofd Marketing and Sales bij Facturee, uit. Op verzoek van de klanten die een bétaversie hebben getest, is aan de definitieve tool de optie toegevoegd om het midden van de tolerantie te berekenen.

Oppervlaktekwaliteit

De Rx/Ra convertor berekent een waarde die eigenlijk niet bestaat. De Ra en Rz waarde zijn veel gebruikte kengetallen voor de oppervlaktekwaliteit. Daarbij meet de Ra waarde de gemiddelde ruwheid, de Rz waarde de ruwheidsdiepte. De nieuwe online calculator berekent de gemiddelde waarde van een conversie interval. In de praktijk blijkt deze waarde meer dan voldoende en goed voor meer nauwkeurigheid dan het natte vingerwerk dat nu vaak wordt gebruikt.

1.000 maal getest per dag

Facturee heeft de online tools afgestemd op de eisen van de onlineklanten. Tijdens de betafase zijn beide tools meer dan 1000 keer per dag gebruikt. “De vraag naar de nieuwe tools is zeer hoog”, zegt Benjamin Schwab.

Pin It on Pinterest