Alle partijen in de keten hebben nog werk aan de winkel als het om Model Based Definition (MBD) gaat. Toch vindt Ton Derksen, directeur van Vero Software, nu het goede moment om een speciaal MBD Solutions Event te organiseren, zoals Mikrocentrum en ASML eind november doen. “Bedrijven moeten nu voorsorteren. Ga je niet aan de slag, dan ben je over drie jaar te laat.”


Ton Derksen (Vero Software): MBD Solutions Event komt op het juiste moment

ASML en Mikrocentrum organiseren 28 november voor de eerste keer het MBD Solutions Event. Een themadag in het keten van PMI (Product Manufacturing Information) en MBD (Model Based Definition). Eigenlijk staan beide begrippen voor de volgende stap in de digitalisering en automatisering van het maakproces: het vervangen van de 2D tekening door het 3D model waarin alle informatie voor de productie zit opgeslagen. Daarmee wordt uiteindelijk programmeren deels geautomatiseerd en het risico op fouten verminderd.

Wat kan vandaag al?

Hexagon, waar Vero Software onderdeel van is, presenteert op het MBD Solutions Event een update van wat momenteel zowel in de plaatbewerking als verspaning mogelijk is met Model Based Definition. Toon Jansen van Jansen Laser Technology laat zien hoe hij nu al gebruik maakt van de digitale modellen bij plannen en programmeren van het micro lasersnijwerk. “Ook al zijn de technische mogelijkheden op dit moment beperkt, het heeft zeker zin om ermee te beginnen”, zegt Ton Derksen. In zijn contacten met maakbedrijven merkt hij dat het onderwerp bij veel bedrijven onvoldoende leeft. “ Men weet niet meteen de link te leggen met wat het voor hen kan betekenen. Maar als je naar de behoefte van de bedrijven vraagt en welke ideeën ze over automatisering hebben, dat zie je dat ze veel kunnen bereiken met PMI en MBD.”

Uitwisseling data moet beter

Ton Derksen is realistisch: hij gelooft in de mogelijkheden die de komende jaren ontstaan als je alle maakinformatie in het 3D model opslaat. Maar dat potentieel is nog niet vandaag beschikbaar. De CAD-ontwikkelaars moeten bijvoorbeeld nog de nodige slagen maken, vooral om de data via het STEP formaat beter uitwisselbaar te maken. Ook de ontwikkelaars van CAM-software moeten hiermee aan de slag. “Als je in dezelfde omgeving programmeert, kun je al veel dingen doen. Dan kun je de intelligentie in het model automatisch meenemen.” Bij het inlezen van een STEP file gaat bij het overbrengen van data naar een ander systeem echter nog veel informatie verloren. “Ze spreken nog onvoldoende elkaars taal en dialect.” Zodra dit verbetert, kunnen algoritmes het programmeren voor een belangrijk deel versnellen en vereenvoudigen. Dat is het perspectief van Model Based Definition, wat naadloos aansluit bij de stap die bedrijven willen zetten.


Lees meer over PMI en MBD

De opdracht voor engineers

Ook de engineers die de producten ontwerpen en de 3D modellen maken, hebben nog huiswerk te maken. Zij moeten alle noodzakelijke informatie aan het model hangen. Met name gaat het dan om bematingen en toleranties, maar in de plaatbewerking ook om bijvoorbeeld de wals- en schuurrichting of de bovenzijde van de solid. Engineers moeten hierbij het model niet ‘overladen’ met toleranties. “Alleen bematen waar het afwijkt van de standaard.” Dat proces moet nu op gang komen, vindt Ton Derksen. Anders loop je over enkele jaren tegen hetzelfde probleem aan als momenteel bij de implementatie van webportals bij plaatwerkbedrijven. Ton Derksen: “Je ziet nog een hele historie aan oude Autocad tekeningen. Hoe eerder we nu beginnen, des te minder hebben we straks last van de historie die er ligt.”

MBD en PMI sluiten naadloos aan op de stap die veel bedrijven met automatisering willen zetten

Ton Derksen (Vero Software): nu moeten maakbedrijven voorsorteren van PMI en MBD betreft.

Maakbedrijven moeten zich voorbereiden

De derde groep die met PMI en MBD aan de slag moet, zijn de maakbedrijven zelf. Onder andere om die groep te informeren, organiseren Mikrocentrum en ASML het MBD Event. Niet alleen de grote toeleveranciers, ook de kleinere moeten bewegen, benadrukt Ton Derksen. “ASML is momenteel de belangrijkste aanjager van PMI, maar meer machinebouwers zijn er serieus mee bezig zoals bijvoorbeeld Marel en Rademakers.” De grote uitbesteders in Nederland gaan deze kant op. Verdiep je er nu niet in, dan ben je over drie jaar te laat, denkt Ton Derksen, omdat je dan een grote inhaalslag moet naken.” Met name als bedrijven nu investeren in CAD CAM software moeten ze er terdege op letten dat deze systemen snel genoeg mee ontwikkelingen in deze richting. Hoewel de mogelijkheden om vanuit PMI-data te programmeren nog beperkt zijn, kunnen bedrijven er wel al hun voordeel mee doen, denkt hij. “Het programmeren van meetsystemen gaat al wel automatisch. Die software kan toleranties interpreteren en er meetroutines aan hangen.”

Het perspectief

In de toekomst zullen er veel meer mogelijkheden komen om de automatisering door te trekken naar de werkvoorbereiding en kwaliteitscontrole. Die gaan verder dan PMI zelf. Je kunt bijvoorbeeld aan een solid of een feature een functioneel kenmerk meegeven. In de toekomst interpreteert de software die het model inleest deze intelligentie en past dan automatisch bepaalde zaken aan. Ton Derksen geeft als voorbeeld de eis dat een product krasvrij bewerkt moet worden of dat er een tapgat gemaakt moet worden. Informatie die nu in de pdf staat. “Die informatie kan de engineer straks aan het model worden en de programmeersoftware kiest vanzelf de procedure die hiervoor nodig is.” Dat is de toekomst.


Op 28 november gaat het bij het Mikrocentrum om de stand van zaken van nu. Het MBD Solutions Event bevat vier parallelle tracks waarin meerdere aanbieders de mogelijkheden belichten. Die lopen uiteen van automatisch programmeren van meetmachines tot en met kostprijsberekeningen op basis van PMI. Op de beursvloer presenteren de bedrijven hun oplossingen. Meer informatie vind je hier.
Het evenement is Engelstalig

2 gedachten over “Bedrijven moeten nu voorsorteren met Model Based Definition

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest