Industrie 4.0 en Duitsland: vaak worden ze in één adem genoemd. De Duitse industrie is voor digitale oplossingen en de expertise echter erg afhankelijk van het buienland. En dat is niet goed, zeggen Duitse bedrijven unaniem in een onderzoek door Bitkom. Zonder uitzondering pleiten de deelnemers aan deze studie dat Duitsland meer digitale soevereiniteit moet opbouwen. En dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Duitsland en Europa moeten hier samen in investeren.


Bitkom, de Duitse branche-organisatie voor de IT-industrie, heeft onder meer dan 1.100 bedrijven met meer dan 10 medewerkers onderzoek gedaan naar digitale soevereiniteit. In hoeverre is de Duitse industrie voor digitalisering afhankelijk van derden?

Bitkom studie wijst uit dat 94 procent Duitse industrie afhankelijk is van digitale importen

Voortbestaan hangt af van digitale importen

De belangrijkste conclusie die je uit de resultaten kunt trekken, dat de Duitse industrie voor het voortbestaan afhankelijk is van het buitenland. Bitkom omschrijft dit zelf in de zin dat momenteel digitale-importen existentieel belangrijk zijn voor de Duitse economie. 94% van de bedrijven is hierop aangewezen. Twee op de drie bedrijven denkt 13 tot 24 maanden te kunnen overleven als deze importen plots wegvallen. 13 procent denkt zelfs slechts tussen de 6 en 12 maanden te overleven zonder digitale importen. En één op de elf bedrijven is blijkbaar zo afhankelijk van deze importen, dat ze het niet langer dan een half jaar volhouden mochten de buitenlandse leveranciers niet meer kunnen leveren.

Achterstand niet meer in te halen

De coronacrisis heeft de tegenstellingen in de wereld als het om digitalisering gaat verscherpt. De onderzoekers zeggen dat vier van de tien deelnemers er van uit gaan dat Duitsland de technologische achterstand op het vlak van digitalisering niet meer kan inhalen. De Duitse industrie haalt namelijk niet alleen de hardware uit het buitenland, ook software en cloudservices (42 procent) en de expertise. Met acht op de tien bedrijven die afhankelijk zijn van digitale importen, staat de Duitse industrie er slechter voor dan Europa. Net als in het Verenigd Koninkrijk is op Europees vlak 68 procent afhankelijk van digitale importen. Rusland (51 procent), de VS (48 procent) en Japan (46 procent) scoren beter. De afhankelijk geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, Virtual en Augmented Reality, kwantumcomputers en blockchain en 5G. De deelnemers aan het onderzoek vinden dat Duitsland en Europa internationaal zelfbewuster moeten worden.

Europese aanpak

Op basis van het onderzoek concludeert Bitkom dat de Duitse industrie zich minder afhankelijk van andere landen moet maken als het om digitalisering gaat. De koepelorganisatie pleit daarom voor gerichte onderzoeksprogramma’s, Deze programma’s moeten samen met de Europese Unie worden opgezet, om in de globale concurrentiestrijd als continent sterker te staan. De Europese industriële ecosystemen moeten sterker aan elkaar gekoppeld worden om synergiën te halen uit de samenwerking tussen startups, mkb- bedrijven en de grote concerns.

Hier kun je het volledige programma lezen. En hier kun je het onderzoeksrapport downloaden.

Foto: Bosch is een van de Duitse bedrijven die veel investeren in ontwikkeling van digitale oplossingen

Pin It on Pinterest