Hermle

Hermle heeft zich ondanks de coronapandemie goed staande weten te houden. Dat meldt de Duitse machinebouwer naar aanleiding van de voorlopige financiële resultaten. De omzet nam weliswaar af met 36 procent, de financiële positie van Hermle is voldoende stabiel om de bonus voor de medewerkers onveranderd te laten.


Dat meldt Hermle in een persbericht over de voorlopige financiële resultaten. De omzet is uitgekomen op € 296 miljoen (in 2019 nog € 463 miljoen). Het EBIT-resultaat komt uit op € 54 miljoen (in 2019 €114,2 miljoen). “Maschinenfabrik Berthold Hermle AG heeft in 2020 goed gepresteerd in een moeilijke omgeving, ook al zijn de bedrijfscijfers zoals verwacht gedaald als gevolg van de effecten van de Covid 19-pandemie”, aldus het management.

Machinebouwer ziet omzet 36 procent dalen maar verbetert financiële positie

De Hermle C52 U MT is een van de high performance machines waarmee Hermle inspeelt op de ontwikkeling van zuinigere vliegtuigen (foto’s Hermle)

Buitenlandorders dalen sterker

De machinebouwer heeft in het buitenland de orders sterker zien teruglopen dan  in Duitsland zelf. Vanaf het midden van het jaar heeft de vraag zich geleidelijk hersteld. Aan het eind van 2020 had Hermle voor € 45 miljoen aan orders in de boeken staan, minder dan de helft vergeleken met een jaar eerder. In de eerste weken van dit jaar is de markt stabiel gebleven vergeleken met het laatste kwartaal van 2020. Voor de verwachtingen voor heel 2021 wijst de machinebouwer naar de 6% groei die de VDW voorspelt voor de hele Duitse gereedschapmachinebouwindustrie. De financiële basis, de expertise op het vlak van automatisering en de flexibele bedrijfsstructuur maken Hermle echter bestand tegen een langdurige economische teruggang, aldus de directie.

Bonus dividend en premie

Omdat de financiële stabiliteit verbeterd is (de verhouding eigen / vreemd vermogen is nu 78 procent), stelt de Raad van Bestuur voor om het dividend ongewijzigd te laten en zowel gewone als preferente aandeelhouders daar bovenop een bonus toe te kennen van €4,20 per aandeel. Medewerkers krijgen eveneens een gewijzigde bonus over 2020, die gebaseerd is op de dividenduitkering. De definitieve cijfers worden eind april gepubliceerd.

Hermle

Hermle zegt met de high performance freesdraaicentra de technologie in huis te hebben voor de nieuwe generatie zuinige vliegtuigmotoren.

Pin It on Pinterest