EcoCvelox

Ontbramen kan met enkelvoudige spil of met de optionele revolver met 5 gereedschappen.

De investeringsbereidheid in de metaalindustrie is fors verbeterd vergeleken met een jaar geleden. De bereidheid is zelfs hoger dan het langjarig gemiddelde, aldus Koninklijke Metaalunie. De bedrijven zijn dan ook positiever geworden, vooral de verspaning doet het goed. De stijgende inkoopprijzen drukken de stemming.


Een en ander blijkt uit de Metaalunie Economische barometer MKB-metaal over het eerste kwartaal van dit jaar. Deze geeft heel andere cijfers dan een jaar geleden, toen Nederland en de rest van Europa in lockdown was gegaan. Het herstel zet zich in de eerste maanden van dit jaar door.  Na het eerste kwartaal van 2020 gaf per saldo 60% van de bedrijven aan dat zij het volgende halfjaar minder zal investeren in machines dan dat ze het afgelopen halfjaar gedaan had. Na het eerste kwartaal van 2021 is dit ‘verbeterd’ tot per saldo 10%. Dit is overigens minder slecht dan het langjarige gemiddelde antwoord op deze vraag: dat is 14%. 

Barometer Koninklijke Metaalunie schetst opnieuw verbeteringen

De situatie verbetert steeds verder.

Verspaning trekt flink aan

Bij 37% van de respondenten is de orderpositie binnenland verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl deze bij 20% van de bedrijven verslechterde. Wat opvalt is het grote aantal verspanende bedrijven waarvan de orderpositie verbeterd is (meer dan de helft). Daar staat tegenover dat onder de las- en constructiebedrijven er juist veel bedrijven zijn waarbij de orderpositie binnenland in het eerste kwartaal is afgenomen (28%). De waardering van de binnenlandse orderpositie is in het eerste kwartaal weer wat positiever dan in het vierde kwartaal van 2020. Bijna 40% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie, terwijl 17% aangeeft hierover ontevreden te zijn. Voor het tweede kwartaal wordt een verdere groei van de binnenlandse orderpositie verwacht. 38% van de bedrijven verwacht een groei van de orderpositie terwijl 15% een afname verwacht. De export blijft achter. Bij een op de vier exporterende bedrijven is de orderportefeuille buitenland in het eerste kwartaal afgenomen tegenover een toename bij een op de drie respondenten. Onder de verspanende bedrijven zijn er meer bedrijven waarbij de orderpositie is afgenomen dan er bedrijven zijn waar deze is toegenomen.

Stijgende inkooprijzen

Het probleem zit momenteel in de stijgende inkoopprijzen. Op alle fronten schieten die de lucht in maar vooral de hogere staalprijzen doen pijn. Tijdens de Metaaluniediscussie op de virtuele Hannover Messe vertelde Dennis Lepelaars van VDL ETG zelfs dat de toeleverancier extra materiaalvoorraden heeft aangelegd voor het geval er tekorten ontstaan. Uit de Metaalunie Barometer blijkt dat de winstgevendheid bij veel bedrijven in het eerste kwartaal is verslechterd door als gevolg van snel stijgende inkoopprijzen. De winstgevendheid is afgenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020. De bedrijven die hun verkoopprijs wisten te verhogen hebben vaker een beter bedrijfsresultaat dan de bedrijven die hun prijzen gelijk gehouden hebben of hebben moeten verlagen. In het eerste kwartaal heeft 36% van de respondenten de verkoopprijzen verhoogd, bij 55% zijn deze gelijk gebleven en bij 8% is de verkoopprijs verlaagd. 30% heeft in het eerste kwartaal een slechter resultaat behaald tegenover 28% een beter resultaat heeft geboekt. De verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn wel beter. 58% van de metaalbedrijven maakt winst; 17% draait met verlies.

1 gedachte over “Investeringsbereidheid in de metaalindustrie toegenomen

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest