Onzekerheid. Dat is een van de uitkomsten van de covid-19 pandemie. Daarom moeten bedrijven versnellen met innoveren. En investeren in automatisering, als reactie op de toenemende vraag naar flexibiliteit. Want de markt vraagt om Industrie 4.0. En na decennia globalisering wordt het tijd het dichter bij huis te zoeken. In een notendop zijn dit de conclusie van het Koninklijke Metaalunie debat op de Hannover Messe 2021.


Koninklijke Metaalunie organiseerde afgelopen week tijdens de digitale Hannover Messe een discussie tussen voorzitter Fried Kaanen, Dennis van Dijk, CEO van Nijdra Group, Mark Jaski, sales manager bij Core-Teq en Dennis Lepelaars, salesdirecteur van de VDL ETG. Centraal in de discussie stonden onderwerpen als flexibilisering, nearshoring en de samenwerking bij productie en ontwikkeling.

Flexbiliteit het sleutelwoord bij deelnemers Metaaluniedebat op Hannover Messe 2021

Metaalunievoorzitter Fried Kaanen: nauwere banden aanhalen met partners dichtbij.

Door een achtbaan

Het afgelopen jaar heeft de metaalindustrie in een achtbaan gezeten. Van een lockdown naar stap voor stap open maar met sombere vooruitzichten tot een herstel vanaf de zomer, zo schetste Metaalunievoorzitter Fried Kaanen een voor veel bedrijven herkenbaar beeld. De voorbije twaalf maanden zijn disruptief geweest, een andere conclusie kan hij niet trekken. De vooruitzichten voor de eerste helt van dit jaar zijn goed. Maar, voegt Dennis Lepelaars van VDL ETG toe: “De komende maanden worden uitdagend.” Er dienen zich nieuwe problemen aan: materiaaltekorten vooral bij kunststoffen; gebrek aan transportcapaciteit. “Daarom hebben wij al slots gereserveerd. En een materiaalvoorraad opgebouwd.”

Aanpassen en snel reageren

Sinds de wereld – en eigenlijk globalisering – in het voorjaar van 2020 piepend tot stilstand kwam door covid-19 is er een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit van bedrijven. De Core-Teq vestiging in Maleisië had vorig jaar plots extra slijpkwaliteit nodig. “Die was niet te vinden”, zegt Mark Jaski. “Daarom hebben we binnen enkele dagen besloten om vanuit de Nederlandse vestiging een machine in te vliegen.” VDL Group heeft moeten schakelen met lokale partners, die als eigen medewerkers door de lockdown het land niet inkwamen, een installatie moesten overnemen. De groep heeft geïnvesteerd in hoogwaardige camera’s en apparatuur om de klant een machine op afstand te laten afnemen. . “We hebben geleerd nog flexibeler te zijn. En mensen te vertrouwen”, zegt Dennis Lepelaars. Je moet praktisch denken en handelen. Noch de leverancier noch de klant wordt er beter van als een machine te laat geleverd wordt. “Dat kost aan beide kanten geld.“

Van links naar rechts Ulrike Nagel (discussieleider), Dennis Lepelaars, Dennis van Dijk en Mark Jaski.

Blijvend anders

De wereld ziet er na bijna anderhalf corona anders uit. Mark Jaski ziet veranderingen die blijvend zijn. Vroeger werd sneller geaccepteerd dat iets niet gaat. Nu moet je verder gaan in het zoeken naar een oplossing. Hij houdt er rekening mee dat de ordervoorspellingen van klanten meer gaan fluctueren. De supply chain krijgt daar nu nog eens de volatiele materialen- en logistiekmarkt bij als extra uitdaging. Flexibiliteit wordt daarom een sleutelbegrip. Core-Teq heeft samen met klanten zelfs een backup plan gemaakt voor kritische onderdelen. “Bij een nieuwe lockdown kunnen we de productie van deze onderdelen verplaatsen van de ene naar de andere fabriek. De komende maanden moete we flexibel blijven.”

“Na 20 jaar globalisering denk ik dat de verandering in het komend decennium is dat we nauwere banden moeten smeden met onze partners dichtbij.”

Fried Kaanen, Koninklijke Metaalunie

Weten waar je je mensen kunt inzetten

Dat zegt ook Dennis van Dijk van Nijdra. De Noord-Hollandse toeleverancier heeft in de eerste maanden van de corona-pandemie de focus kunnen verleggen van markten die stilvielen naar markten die zelfs groeiden. In die beweging moet je oog blijven houden voor je medewerkers, hen meenemen, betoogt de Nijdra CEO. De groep heeft hierbij geprofiteerd van de capaciteitenmatrix waar de toeleverancier al langer mee werkt. “We weten op welk niveau medewerkers staan en op welke andere afdelingen of productielijnen we hen kunnen inzetten.” Omdat de vraaguitval in de markt groter was dan de vraaggroei in andere segmenten, kon de groep daarmee niet alles goed maken. “Daarom hebben we medewerkers ook ingezet op het duurzamer maken van de fabriek, zoals het plaatsen van LED-verlichting”, zegt Dennis van Dijk.

En hoe nu verder?

Fried Kaanen en Mark Jaski zeiden het al: er zijn blijvende veranderingen. “Als zich grote disruptieve gebeurtenissen voordoen, ziet de toekomst er hierna altijd iets anders uit”, zegt Fried Kaanen. De industrie heeft anderhalf jaar verloren. Innovatie moet daarom versnellen, omdat de veranderingen sneller op de sector afkomen. Flexibiliteit is onmisbaar, meent Dennis van Dijk. “Dat is wat de markt vraagt.” Automatisering en Industrie 4.0 zijn hard nodig. Er dienen zich ook kansen aan. Fried Kaanen is overtuigd dat supply chains korter worden. In plaats van de klanten aan de andere kant van de wereld te zoeken, raadt hij aan op zoek te gaan in de buurlanden. “Na 20 jaar globalisering denk ik dat de verandering in het komend decennium is dat we nauwere banden moeten smeden met onze partners dichtbij.”

1 gedachte over “Moet je na 20 jaar globalisering nu de business dicht bij huis zoeken?

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest