Resiliente productie

Resilience: het Engelse woord voor veerkracht is sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie een buzzword. De aandacht is terecht, zegt professor Robert Schmitt van het Werkzeugmaschinelabor Aachen. Disruptieve gebeurtenissen zullen zich vaker gaan voordoen. Maar hoe zorg je voor veerkracht in een industrieel MKB? Platte organisaties zijn absoluut een vereiste.


Op de voorjaarsvergadering van het WGP (Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik) heeft het thema  resiliente productie op de agenda gestaan. Robert Schmitt vindt de vertaling met de woorden flexibiliteit en robuustheid onvoldoende om de strekking van het woord uit te drukken. Het woord betekent meer dan dit. Omdat er in de wetenschap geen heldere definitie bestaat, hebben de Duitse wetenschappers zelf een duidelijkere omschrijving opgesteld.

Onverwachte onderbrekingen zoals door covid-19 gaan in de toekomst vaker voorkomen

Resiliente productie

Omgaan met onzekerheid en verstoringen

Robert Schmitt: “Het is, kort gezegd, te maken hebben met wat Nassim Taleb een ‘zwarte zwaan’ heeft genoemd. Zwarte Zwaan’, dat wil zeggen, zeldzame en onvoorziene, schijnbaar verrassende gebeurtenissen. Ze zouden weinig of geen effect mogen hebben op een veerkrachtige onderneming.” Dit beperkt zich niet tot één machine maar het hele proces en zelfs de bedrijfsinterne productie. Wellicht moet zelfs de volledige supply chain erbij betrokken worden. Resilient betekent dat je in de productie zonder problemen overschakelt van kleinere naar grotere series. Kunstmatige intelligentie is daarvoor onmisbaar. Digital twins spelen een hoofdrol in het onderzoeken hoe je in de reële omstandigheden, met disruptieve gebeurtenissen rond grondstoffen schaarste of klimaatcrisissen machines, productiesystemen en hele fabrieken, de productie kunt laten doorgaan.

Professor Robert Schmitt: sleutellrol voor de mens. (Foto’s WZL)

De mens heeft een sleutelrol

Professor Schmitt ziet de mens, de operator aan de machine, hierbij in een sleutelrol, ondanks alle automatisering en IT-technologie. “Digitale schaduwen, kunstmatige intelligentie en betrouwbare gegevensinfrastructuren zijn voorwaarden voor, maar niet de enige waarborg voor een productie die zich aan externe omstandigheden aanpast. De alles verbindende factor is en blijft de mens,” legt de productie-ingenieur uit Aken uit. Medewerkers moeten zodanig gekwalificeerd worden dat ze competent kunnen reageren op plotselinge veranderingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij niet alleen in staat moeten zijn om hun werk aan de machine doen, maar ook helpen om het “industrie”-systeem veiliger te maken. “Zo kunnen bijvoorbeeld onregelmatigheden in afzonderlijke processen eerder worden opgespoord als werknemers zich verantwoordelijk voelen voor upstream en downstream processtappen.”

Voor bedrijven of organisaties komt dit neer op plattere organisaties. De mens aan de machine zal meer verantwoordelijkheid voor beslissingen op zich nemen en managers zullen steeds meer als coach gaan werken.

Op 22 en 23 september vindt in Aken het Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium 2021 plaats. Resiliente productie is een van de thema’s, naast duurzaamheid.

Pin It on Pinterest