Made-in-Europe.nu
DTW

Slimme machines, maar niet meer productiviteit

De industrie heeft niet alleen slimmere machines nodig. Ook slimmere mensen die méér productiviteit uit de machines en automatisering weten te halen. Want de afgelopen jaren is de productiviteit per gewerkt uur gezakt, stelde Marieke Blom, hoofdeconoom ING, bij de opening van de Dutch Technology Week.

De Dutch Technology Week is officieel geopend. Dit jaar vinden op liefst 22 verschillende locaties in het hele land manifestaties plaats. En dat is goed, zo zei Frits van Hout, bestuurder bij ASML en voorzitter van de Klankbordgroep DTW het bij de opening. “We hebben iedereen nodig. Niet alleen wordt iedereen geraakt door technologie, iedereen kan er ook aan bijdragen. Technologie kan alles mogelijk maken.”

Hoofdeconoom ING legt tijdens DTW-opening vinger op de zere plek

Productiviteit groeit niet mee

Tijdens de officiële opening heeft ING hoofeconoom Marieke Blom gegevens gepresenteerd over de productiviteit. Je zou verwachten dat deze door de automatisering en digitalisering hoger wordt. Het tegendeel is volgens haar gebeurd. In een groeiende economie bleef de gemiddelde productiviteit steken op het niveau van jaren geleden. “We zijn wel meer uren gaan werken en daardoor leek het alsof we nog de goede kant op gingen, maar als je kijkt naar wat we per uur presteren, dan moet dat gewoon beter.” Zelfs in de industrie is de productiviteit teruggezakt.

Investeer in medewerkers

De oplossing ligt volgens haar vooral in een leven lang leren: investeren in medewerkers, zodat zij beter kunnen omgaan met de slimme machines. “Waar we dus grote behoefte aan hebben is slimmere machines én mensen die daar slimmer mee om kunnen gaan. We willen voelen dat we economisch vooruit gaan, maar daarvoor is het echt noodzakelijk dat onze technologie in staat is productiever te worden. Daarnaast moeten er meer mensen zijn die daar goed mee om kunnen gaan. Dat wil zeggen dat ‘leven lang leren’ veel duidelijker aanwezig moet zijn in onze hoofden. Veel mensen zullen de draai moeten maken vanuit een huidige functie naar een plek in de technologiesector.”

Vrouwen spelen belangrijke rol

Ineke Dezentjé, voorzitter FME, ziet met name een andere rol weggelegd voor vrouwen. Die zijn zich volgens haar onvoldoende bewust van het belang en de kansen van technologie. Als we daar niks aan doen, neemt het totale innovatieniveau van ons land af en komen we in een neerwaartse spiraal waar we vooral uit weg moeten blijven. Vandaag, dinsdag, vindt als onderdeel van Dutch Technology Week Female Tech Heroes plaats op de hightech campus. Het netwerkevent wil vrouwen in de techniek en daarbuiten, die nieuwsgierig zijn naar technologie, inspireren.

Het volledige programma van de Dutch Technology Week vind je hier


1 comment

Pin It on Pinterest