In welke technologie investeren verspanende bedrijven in Nederland? Zijn hun medewerkers klaar voor de digitalisering? En staan de maakbedrijven open voor de jonge generatie vakmensen, met soms andere ideeën over de werk-privé balans? Door mee te doen aan de Benchmark Verspanen 2021/2022, krijgen verspanende bedrijven inzicht in waar ze op tal van terreinen staan ten opzichte van collega’s in de sector.


Na enkele jaren brengen Koninklijke Metaalunie, Made-in-Europe en OOM een nieuwe Benchmark Verspanen uit. Het onderzoek is opnieuw gericht op maakbedrijven in Nederland waarvoor verspaning de kerncompetentie is. Omdat het opleidingsfonds voor de metaal OOM nadrukkelijk betrokken is, gaat een groter deel van de vragen over scholing en opleiding. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en de technologische ontwikkelingen is dat geen overbodige luxe.

Koninklijke Metaalunie, OOM en Made-in-Europe lanceren nieuw onderzoek

Zijn de verspanende bedrijven méér gaan investeren in automatisering?

Het is bedoeling dat per verspanend bedrijf één keer de vragenlijst wordt ingevuld. Dat kan (anoniem) online via onderstaande knop. De uitslag wordt in het eerste kwartaal van 2022 bekend gemaakt.

Halen de koplopers nog steeds dubbel zo hoge winsten?

Vijf jaar geleden bleken de koplopers in de sector uit te lopen op de rest. Koplopers waren bedrijven die qua omzet en winst jaar in jaar uit sneller groeien dan het gemiddelde van de markt. In 2017 haalden de koplopers een winstpercentage van 11,6%, tegenover 6% gemiddeld in de sector. Geldt dat nog steeds? Waarin hebben de bedrijven de voorbije jaren geïnvesteerd? Dat zijn de vragen die dit jaar aan bod komen in de vragenlijst. “In tijden waarin veranderingen alsmaar sneller gaan en een aantal partijen met smart industry grote stappen zet, is het belangrijk niet de aansluiting te verliezen”, zegt Rob van der Werff, bedrijfseconomisch adviseur bij Koninklijke Metaalunie. Meedoen aan de Benchmark Verspanen hiervoor een goede eerste stap, omdat dit inzicht geeft in waar je staat als onderneming.

Nieuwe thema’s zoals MBD en cleanliness

Voor de vijf brancheverenigingen in het verspaningscluster van Koninklijke Metaalunie (Dutch Precision Technology, Dutch Heavy Machining Association, Dutchform, Nederlandse Precisie Slijpbedrijven en Dutch Tube Bending Association) is het belangrijk ook inzicht te krijgen in hoe nieuwe thema’s worden opgepakt, zoals de hogere eisen ten aanzien van industriële reiniging van componenten, Model Based Definition en de transitie naar een circulaire economie. De manier waarop de voorlopers in de sector hiermee omgaan, geven de andere bedrijven handvatten hoe hierop aan te sluiten.

In Solutions Magazine van afgelopen september kun je de belangrijkste resultaten van de vorige Benchmark Verspanen lezen.

Pin It on Pinterest