scsn

Door geautomatiseerd berichten uit te wisselen met klanten en leveranciers, heeft precisieverspaner Draline de voorraden met 80% kunnen afbouwen. Dat bespaart niet alleen veel geld, hierdoor is ruimte vrijgekomen waar nu een nieuwe machine draait. “Die levert geld op”, zegt Mark Linders, directeur van Draline. Het Limburgse bedrijf heeft de communicatie in de keten geautomatiseerd met de datastandaard van het Smart Connected Supplier Network.


Draline is een van de drie metaalbedrijven die mee hebben gedaan aan een marktverkenning naar providers van geautomatiseerd berichtenverkeer. Brans Metaalbewerking en Geton roestvrijstaalindustrie zijn de twee andere, die Smart Industrievouchers hebben ingezet voor het onderzoek, ondersteund door TNO en Metaalunie/Teqnow.

Maakbedrijven doen marktverkenning naar toepassingen Smart Connected Supplier Network

Gestandaardiseerde communicatie

Enkele jaren geleden is in Nederland een standaard ontwikkeld voor het uitwisselen van berichten in de toeleverketens in de maakindustrie, het Smart Connected Supplier Network. Bedrijven die hiermee werken, kunnen berichten direct uitwisselen met elkaars systemen zoals ERP-systemen, ook al gebruiken ze verschillende software. Voorwaarde is wel dat de softwareleverancier SCSN-compatible is. Het aantal bedrijven dat zich aansluit groeit gestaag.

Aantal providers groeit gestaag

Het ERP-systeem is een sterk bepalende factor in de keuze van een passende provider. Ook zijn er duidelijke verschillen in de door de providers aangeboden diensten, soorten berichten en gehanteerde kostenstructuur. Het aantal bedrijven dat zich aansluit bij het SCSN-platform groeit gestaag, waardoor de markt voor berichtenproviders naar verwachting steeds groter wordt. Dit zijn de resultaten van een marktverkenning naar providers van geautomatiseerd berichtenverkeer die de drie metaalbedrijven hebben laten uitvoeren. “Niet elke leverancier gaat mee”, zegt Mark Linders van Draline. “De een is er verder mee dan de ander.”

De zin van automatiseren

De drie maakbedrijven zijn evenwel overtuigd van het belang van de stap die ze hebben gezet om de berichten geautomatiseerd te gaan uitwisselen in hun ketens. Jeff van der Ven van Geton: “Een FTE is fulltime bezig met de handmatige handelingen. Het doel is daarvan driekwart te automatiseren.” Bij repeatorders lukt dat al heel goed. De tweede of de derde keer dat Geton dezelfde order krijgt, kan deze al geautomatiseerd door de fabriek gaan. Ook Rolf Brans van Brans Metaalbewerking ziet in de digitale koppeling een kans om over “overkloppen van data” te vermijden.

scsn
Bij Draline heeft de geautomatiseerde ketencommunicatie geleid tot forse voorraadreducties.

Ruimte voor nieuwe machine die geld oplevert

Draline, toeleverancier van precisie CNC draai- en freesdelen, heeft al duidelijk voordelen behaald door het berichtenverkeer te standaardiseren met de SCSN-standaard. Het bedrijf heeft wel zelf het nodige moeten regelen, maar een voorraad die met 80% is gereduceerd, weerspiegelt veel waarde. ‘We hebben hierdoor geen groot magazijn meer nodig. Daardoor hebben we plaats voor een nieuwe machine.” Draline heeft geïnvesteerd in een Matec 30 HV, waardoor het bedrijf ook groter werk aankan. En dat brengt geld op, aldus de directeur van Draline.

Bedrijven die willen aansluiten op SCSN kunnen het rapport gebruiken om zich op de markt te oriënteren en om te bepalen welke providers het best bij hen passen. Het rapport is aan te vragen via info@teqnow.nl Begin 2022 vindt waarschijnlijk weer een markverkenning plaats. Deze resultaten zullen in maart worden gepresenteerd.  

Pin It on Pinterest