composites

De composiet industrie wordt ogenschijnlijk minder geraakt door tal van economische problemen dan de totale economie. Die conclusie trekt Composites Germany, dat de resultaten van het halfjaarlijks marktonderzoek bekend heeft gemaakt. De Europese index staat weer op het niveau van tweede helft 2018.


Terug naar oude niveaus

De Duitse composietindustrie heeft de coronacrisis helemaal achter zich gelaten. De Duitse index is weer door de nullijn. Uit de resultaten van de hafjaarlijkse enquête blijkt dat de Composite Index voor Europa het zelfs nog beter doet. Deze index tikt net niet 200 aan; de laatste keer dat dit gebeurde was in 2018. In Duitsland en de rest van de wereld is de index ook weer positief maar daar nemen de verwachtingen minder snel toe. Meer dan 80% van de ondervraagden beoordeelt de huidige gang van zaken als positief. Ook de Composite Development Index is voor de Duitse bedrijven weer positief geworden.

Glasvezelmaterialen verdringen koolstofvezel

Impact energie- en grondstofprijzen

De bedrijven zijn meer tevreden over de gang van zaken in hun eigen onderneming dan over de economie als geheel. De opgaande kijn die vorig jaar is ingezet, houdt dan ook nog altijd aan. De Duitse brancheorganisatie waarschuwt wel dat afgewacht moet worden wat de invloed zal zijn van de stijgende energie- en grondstofprijzen. In combinatie met de beschikbaarheid kan dit een explosieve mix worden voor de producerende industrie.

70% overweegt te investeren

Dit optimisme is kleiner als het om de verwachtingen over de komende maanden gaat. Een derde van de ondernemingen verwacht dit jaar een verdere verbetering; het overgrote deel van de bedrijven houdt rekening met een stagnerende markt. De bedrijven blijven wel over het algemeen positief over investeringen denken. De helft van de bedrijven verwacht meer medewerkers aan te trekken en meer dan 70% denkt dat investeringen in machines en installaties zeer zeker denkbaar zijn in de eerste helft van 2022.

Automotive en luchtvaart blijven zwak

Het meeste optimisme is er ten aanzien van de ontwikkelingen in de markt voor windenergie, infrastructuur en bouw alsook sport en vrije tijd. Pessimistischer zijn de bedrijven over de kansen in de automobielindustrie, luchtvaart en machinebouw. Voor deze sectoren zijn de verwachtingen eerder negatief: in deze marktsegmenten rekenen de bedrijven op een afname van de business. Voor de vierde achtereenvolgende keer noemen de bedrijven glasvezelversterkte kunststoffen als belangrijkste materiaal. Lange tijd was dit koolstofvezel verstrekte kunststof, dat lange tijd voor een groei van de sector heeft gezorgd.

Composites Germany voert het onderzoek elk half jaar uit onder de bedrijven aangesloten bij AVK, Leichtbau Baden-Württemberg en de VDWA werkgroep Hybrid Lightweight Construction Technologies.

1 gedachte over “Composietindustrie weer terug op niveau van 2018

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest