CECIMO waarschuwt voor hervormingsplannen voor Europese standaarden die de Europese Commissie heeft. De nieuwe manier waarop de EC standaardisatie wil bereiken, kan tot hogere kosten van machines leiden en Europa dreigt het technologie leiderschap te verspelen. Beter is het zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale ISO- en IEC-standaarden.


De Europese koepelorganisatie voor de machinebouwindustrie uit deze waarschuwingen in een Position Paper over de Europese standaardisatiestrategie. Volgens de machinebouwers lost de voorgestelde strategie niet de inefficiënties van het huidige European Standardisation System (ESS) op. De overheid moet volgens CECIMO de kaders stellen en de details van de diverse standaarden overlaten aan de experts aan zowel de kant van de aanbieders van technologie als de gebruikers.

Trage harmonisatie en nieuw parallel systeem voor standaardisatie kan Europa technologie leiderschap kosten

Parallel systeem dreigt te ontstaan

De Europese Commissie heeft daar wat anders voor bedacht. De invoering van technische of gemeenschappelijke specificaties zou moeten verlopen via uitvoeringshandelingen. Dit kan leiden tot een vervanging van officiële Europese normen, waardoor een parallel systeem. De transparantie en de betrokkenheid van alle partijen in de huidige nationale standaardisatie organen wordt daarmee ondergraven, zo schrijft CECIMO.

Grote risico’s

De risico’s van deze strategie zijn groot. De grootste valkuil vindt CECIMO is he ontbreken van specifieke middelen die de commissie hiervoor vrij kan maken. Momenteel brengt de Europese industrie de betrokkenheid bij internationale normen eerder terug als gevolg van financiële beperkingen, dan deze toenemen. CECIMO wijst verder op de gestaag groeiende betrokkenheid van Chinese bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe standaarden, niet in de laatste plaats doordat Chinese overheidsinstanties in ruime mate financiering hiervoor beschikbaar stellen. CECIMO bepleit om meer middelen beschikbaar te stellen voor Europede deelname aan standaardisatieprocessen.

Juist nu draadkracht nodig

Een jaar geleden hebben 17 EU-landen ook al aan de bel getrokken in Brussel over de plannen. Zij wijzen op de trage harmonisatie van nieuwe Europese standaarden. Ondertussen blijft duidelijkheid van de EES uit. De trage procedures leiden tot extra kosten en financiële lasten voor de industrie. En de covid-pandemie en de huidige geopolitieke omstandigheden maken duidelijk hoe belangrijk daadkracht en flexibiliteit op dit vlak zijn. Internationale standaarden profiteren van de kennis van de wereldwijde community. Daarom moeten er Europese standaarden komen die volledig in lijn zijn met de ISO- en IEC-standaarden. De huidige plannen van de Europese Commissie dreigen de ontwikkelkosten onnodig hoog te maken. Dat kan leiden tot hogere eindprijzen voor gebruikers. Tegelijkertijd dreigt Europa het technologieleiderschap in de wereld te verspelen als state-of-the-art producten hier later gelanceerd worden doordat de Europese standaarden teveel afwijken van internationale.

Pin It on Pinterest