Demonstraties horen bij de TechniShow, zoals in 2018 op de stand van Phantom, en dat laat zich niet combineren met de anderhalvemeter maatregelen.

De elektrotechnische- en machine-industrie is van plan dit jaar 12% méér te investeren dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bij de metaalproducten industrie is de investeringsbereidheid praktisch gelijk aan vorig jaar. Verwacht wordt een groei met 2%.


Positieve cijfers dus, met een aantal industriebeurzen in het vooruitzicht. Ze blijven voor de metaalbedrijven en machinebouwers wel achter bij de het gemiddelde van de Nederlandse industrie. Dat cijfer ligt op 19% méér investeren dan in 2021. De eerlijk gebiedt echter erbij te zeggen dat dit cijfer sterk vertekend is door drie sectoren: de textiel- kleding- en lederindustrie (verwacht 58% meer te investeren), de raffinaderijen en chemie (+39%) en voedings- en genotmiddelenindustrie (+23%).

CBS cijfers tonen positief beeld over de plannen van elektro- en machine-industrie om te investeren

Tussen verwachten en realiseren gaapt soms een flink gat. (Grafiek CBS)

Deels uitgestelde investeringen

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld van half januari tot half mei 2022. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De verwachte toename in 2022 is deels toe te schrijven aan investeringen die in 2021 in gebruik genomen zouden worden maar zijn uitgesteld tot 2022. Binnen de elektrotechnische- en machine-industrie hebben vooral de producenten van elektrotechniek positieve investeringsverwachtingen (bijna de helft meer dan in 2021).

Verwachten versus doen

Verwachten méér te investeren betekent nog niet dat er echt méér geïnvesteerd wordt. Omdat de realisatie in het verleden vaak is achtergebleven bij de verwachtingen, heeft CBS een nieuwe tabel ontwikkeld waarin de verwachting wordt vergeleken met de investeringsrealisatie van een jaar eerder. Volgens de enquête in het voorjaar van 2021 verwachtte de industrie 6 procent meer te investeren in 2021 dan een jaar eerder. In 2021 heeft de industrie als geheel 2 procent minder geïnvesteerd dan in 2020. De investeringsverwachtingen van ondernemers in de industrie wijken vaak een paar procentpunt af van de uiteindelijke realisaties. Dit komt vaak doordat investeringen later dan gepland gereed zijn of worden doorgeschoven naar een later moment.

Pin It on Pinterest