Siemens 3d printen

Een nieuw initiatief voor de Amerikaanse maakindustrie:  AM Forward. Dit programma moet met name het midden- en kleinbedrijf op weg helpen met additive manufacturing. Siemens Energy, Pratt & Whitney, GE en enkele andere OEM’ers hebben toegezegd dat ze een deel van hun AM-productie gaan uitbesteden aan Amerikaanse mkb-maakbedrijven. Ook gaan ze hun toeleveranciers ondersteunen om 3D printen te implementeren.


Tijdens een werkbezoek aan United Performance Metals in Ohio heeft de Amerikaanse president Biden het AM Forward programma aangekondigd. Het is onderdeel van het veel grotere investeringsprogramma, waarmee in het afgelopen jaar al 473.000 nieuwe banen in de maakindustrie zijn gecreëerd. AM Forward richt zich specifiek op 3D printtechnologie. De Amerikaanse regering ziet in AM-technologie een oplossing om supply chains robuuster te maken en de afhankelijkheid van China te verminderen.

AM Forward moet méér mkb-maakbedrijven aanzetten met additive manufacturing te starten

Strati

Acht jaar geleden op de IMTS 20214 kwam de Amerikaanse maakindustrie voor het eerst in aanraking met 3D printen.

Niet alleen voor enkelen

“Gelijke tred houden met technologische veranderingen zou niet het vermogen van enkelen moeten zijn, of een doel dat buiten bereik ligt van het grootste deel van onze productiebasis”, zo staat het in de toelichting op het initiatief op de website van het Witte Huis. President Biden sprak afgelopen vrijdag tijdens een werkbezoek uitgebreid over de Bipartisan Innovation Act, die overigens nog door het congres moet. AM Forward past hierin en moet ertoe leiden dat middelgrote en kleinere bedrijven toegang krijgen tot belangrijke technologieën, zoals additive manufacturing. Dit moet de productiviteit en de veerkracht van de Amerikaanse fabrikanten verhogen. Deze wet is overigens dezelfde die de regering gebruikt voor de investeringen in een eigen halfgeleiderindustrie.

Grote concerns naar kleinere toeleveranciers helpen

Onderdeel van AM Forward is een afspraak op vrijwillige basis met enkele grote Amerikaanse producenten. Tot deze OEM’ers horen GE Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon, and Siemens Energy. Deze bedrijven zijn mede-initiatiefnemer van AM Forward. Ze zeggen toe dat ze hun toeleveranciers zullen ondersteunen in de implementatie van additive manufacturing in hun fabrieken. Ook gaan ze de werknemers van hun toeleveranciers trainen in het gebruik van additive manufacturing. Verder zullen ze zich inzetten voor gemeenschappelijke standaarden en certificering van AM-producten.

Grote concerns beloven aanzienlijk deel AM-onderdelen uit te besteden aan mkb-bedrijven in de VS

President Jo Biden: 3D printen mag niet iets zijn van een klein aantal bedrijven (foto Witte Huis)

AM-productie uitbesteden aan Amerikaanse bedrijven

Een niet onbelangrijk onderdeel van de afspraken is de toezegging door de initiatiefnemers dat ze  een deel van het AM-productie uitbesteden aan hun kleinere toeleveranciers. GE Aviation wil zeker de 50% van de aanvragen voor AM-onderdelen richten op mkb-maakbedrijven. De vliegtuigmotorenbouwer wil 30% van alle AM-delen die uitbesteed worden bij het mkb-maakbedrijf onderbrengen. Siemens Energy gaat zich inzetten om 10 tot 20 Amerikaanse mkb-toeleveranciers te helpen hun AM-capaciteiten naar een hoger niveau te brengen. Vervolgens wil Siemens Energy 20 tot 40% van de totale productie van AM-componenten bij Amerikaanse mkb-bedrijven onderbrengen. De andere drie initiatiefnemers leggen zich niet vast op concrete percentages, maar beloven wel dat ze zich gaan richten op Amerikaanse mkb-toeleveranciers om meer AM-componenten van hen te betrekken. Ook gaan ze hun toeleveranciers ondersteunen.

Toegang tot kapitaal en kennis

Om het programma te ondersteunen, kondigt de regering Biden aan dat er specifieke maatregelen komen om mkb-maakbedrijven beter toegang te bieden tot kapitaal. Dat hebben ze nodig voor de investeringen in AM-technologie. De Amerikaanse overheid gaat binnen bestaande regelingen zelf aantrekkelijke leningen verstreken aan maakbedrijven die in 3D printen willen investeren. Verder wordt de Manufacturing Demonstration Facility van Oak Ridge National Laboratory, een nationaal onderzoeksinstituut, toegankelijk voor mkb-bedrijven.  Tot slot: om de mogelijkheden van additive manufacturing optimaal te benutten, zijn medewerkers met de juiste kennis nodig. Ook hierin gaat de Amerikaanse overheid investeren. America Makes gaat een curriculum voor de medewerkers van de bedrijven ontwikkelen. Samen met het ministerie van werkgelegenheid zullen bedrijven die stageplakken rondom additive manufacturing beschikbaar stellen, gaan ondersteunen.

Tot slot gaat de Amerikaanse overheid via bestaande organisaties als ASTM International en ISO de ontwikkeling van standaarden stimuleren en versnellen.

Hier vind je de officiële aankondiging door het Witte Huis

1 gedachte over “Witte Huis geeft samen met OEM’ers boost aan 3D printen met AM Forward

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest