De Duitse werktuigmachine-industrie kent momenteel twee gezichten. In de eerste maanden van het jaar steeg de orderintake met 44% tot 8% onder het recordjaar 2018. De productiegroei blijft met een plus van 6% echter ver achter, met name door de problemen in toeleverketens. De export komt helemaal niet op gang.


Dat maakt de VDW bekend, enkele weken voordat de Metav in Düsseldorf als machinebeurs van start gaat. VDW-directeur Wilfried Schäfer waarschuwt dat de orderinstroom in dit kwartaal wel eens kan omslaan door de oorlog in Oekraïne en met name door de lockdowns in China. Deze lockdowns verhinderen de afname van machines en is momenteel de grote onbekende factor. De VDW stelt de prognose voor heel 2022 naar beneden bij van 14% groei naar 8%.

Tegenover hoge vraag in Q1 staat geringe productiegroei door leveringsproblemen

De orderintake geeft een heel ander beeld dan de productiegroei.

Machines kunnen niet uitgeleverd worden

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de Duitse machinebouwers. De verwachtingen dat het conflict in Oekraïne zich de komende maanden zal laten gelden, wordt gevoed door de afzwakkende groeicijfers die de VDW bij haar leden bespeurt. Anderzijds zijn de knelpunten bij de bevoorrading nog steeds het grootst probleem. Deze zijn nog lang niet opgelost. “Deze kwestie zal ons nog verscheidene maanden bezighouden,” vreest Schäfer. Op dit moment kunnen veel machines niet in gebruik worden genomen doordat een of meerdere onderdelen ontbreken. Omdat ze pas als geproduceerd de boeken ingaan op het moment dat ze op transport naar de klant gaan, is de productie slechts met een magere 6% gestegen.

Zwakke export naar de VS

De VDW-leden hebben bovendien last van een zwakke groei van de export. Deze is in het eerste kwartaal met 1% gestegen. Europa en Amerika kennen een min van 2 respectievelijk 1 procent; Azië kent een plus van 8%. De grote tegenvaller zijn de VS: de uitvoer naar de VS is in het eerste kwartaal met 6% gedaald. China, de grootste exportmarkt, wist nog met 4% te groeien voor de Duitse machinebouwers. Tegenover deze zwakke exportcijfers staat een groei van de import in Duitsland met 20%. Met name Zwitserland, China en Japan dragen hieraan bij.

Onzekerheden onverminderd groot

De VDW noemt de onzekerheden over de economische ontwikkeling van de branche onverminderd groot. China geldt als de grote onbekende factor. Het langer aanhouden van de oorlog in Oekraïne, de hoge prijzen voor energie, materialen en transport, evenals een complete invoerstop van gas en olie uit Rusland zullen duidelijk effect hebben voor de machine-industrie. Wilfried Schäfer wijst erop dat het grote bestand aan orders dat in de boeken staat tegenwicht biedt. Ook rekent hij op rugdekking door de verwachting dat het wereldwijde verbruik van werktuigmachines dit jaar 10% groeit.

Tijdens de Metav 2022, van 21-24 juni in Düsseldorf, geeft de VDW een update van de marktontwikkelingen.

Pin It on Pinterest