Het Nationaal Groeifonds heeft de voorlopig toegezegde steun voor zes projecten omgezet in een definitieve subsitie. In totaal gaat het om € 939,9 miljoen. Bijna de helft hiervan gaat definitief naar het NXTGEN HighTech project, dat nu definitief € 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds krijgt.


Het programma is een initiatief van Holland High Tech, TNO, High Tech NL, FME, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen, en een aantal ROM’s (waaronder InnovationQuarter, Oost NL, BOM). Het doel is nieuwe hightech oplossingen te ontwikkelen voor onder andere de volgende generatie snellere chips, lasercommunicatie, lichte materialen, gezondheidszorg en duurzame energie en robotica in land- en tuinbouw. In totaliteit zijn er 40 uitgewerkt plannen voor hightech machines en apparatuur ingediend. De projecten moeten tot een nieuwe generatie ultra nauwkeurige en hoogtechnologische machines en systemen leiden.

Nationaal Groeifonds zet licht definitief op groen

Project voldoet aan aanvullende voorwaarden
Nu het project voldoet aan een aantal voorwaarden die afgelopen voorjaar zijn geformuleerd, kan de toegezegde € 450 miljoen definitief worden toegekend. Het ging onder andere om eisen ten aanzien van openheid naar nieuwkomers, blended finance kansen in kaart te brengen en budgetreductie. Het NXTGEN HighTech project komt onder andere voort uit het gegeven dat de Nederlandse hightech sector steeds verder wegzakt op de Global Innovation Index. Stond Nederland in 2019 nog op de 4e plek van dit lijstje, drie jaar alter is het gezakt naar de 6e plek. Dat moet beter kunnen.

Minstens € 1 miljard investeren
Om in 2040 als Nederlandse hightech sector leidend te zijn, willen de initiatiefnemers tot 2029 minstens een miljard euro investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologie waarmee de sector de positie kan uitbouwen. In het volgend decennium moet dit tot een extra bijdrage aan het BNP leiden van € 11 tot € 16 miljard, boven op de €72 die de hightech industrie momenteel op jaarbasis bijdraagt aan het BNP. In het rapport voor het Nationaal Groeifonds wijzen de initiatiefnemers erop dat de huidige positie niet vanzelfsprekend is:

Nieuwe technologie moet Nederlandse hightech industrie leidend maken in Europa

De concurrentie uit andere werelddelen groeit, mede door politieke belangen. Substantiële investeringen zijn nodig, maar Nederlandse investeringen in R&D blijven internationaal achter. Daar komt bij dat een groot deel van het ecosysteem bestaat uit disruptieve innovatie en diversificatie naar nieuwe toepassingen op eigen kracht moeilijk is. De spelers binnen het ecosysteem hebben veel gemeenschappelijk, zoals een basis in sleuteltechnologieën als system engineering, optomechatronica en robotica, en een substantiële investering in gezamenlijke verdere technologie- en marktontwikkeling is nodig. Om het toekomstig verdienvermogen te versterken moet het Nederlandse hightech equipment ecosysteem een sprong vooruit maken.

Aan het NXTGEN HighTech consortium doen naast 23 kennisinstellingen ook 189 mkb-bedrijven en 130 grote ondernemingen mee. Momenteel is de projectgroep bezig een directeur aan te trekken die het project gaat aansturen met een team. De 42 projectvoorstellen hebben onder andere betrekking op fotonische chips, automatisering van de composietproductie, robottechnologie voor de agrifood sector en een nieuwe generatie lasercommunicatie apparatuur.

Pin It on Pinterest