cybersecurity

Dankzij steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen 50 mkb-maakbedrijven tegen gereduceerd tarief meedoen aan de pilot MKB Cyberassistentie. Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) start deze pilot vooruitlopend op nieuwe Europese regelgeving op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging.


Cyberaanvallen zorgen voor ernstige verstoringen in de keten van de landelijke hightech maakindustrie waarop het CWB zich richt. Maar voor bedrijven met een personeelssterkte tot vijftig fulltimers is het vaak moeilijk om te zorgen dat de organisatie aan minimale veiligheidseisen voldoet. Daar zijn meerdere redenen voor waaronder beperkte menskracht, kennis en weinig budget. Dankzij de subsidie kan het CWB professionals inschakelen die de ondernemers gedurende zes tot twaalf maanden ondersteunen.

50 MKB maakbedrijven kunnen dankzij subsidie voor laag bedrag meedoen


Hightech toeleverketen

CWB-directeur Paul van Nunen: “Het doel van de pilot is tweeledig. In de eerste plaats willen we de cyberweerbaarheid vergroten van het mkb in de hightech maakindustrie en de toeleverende keten. In de tweede plaats willen we tot een praktisch voorbeeld komen hoe organisaties het mkb beter kunnen ondersteunen met hun cyberveiligheid wat door veel ondernemers als lastige materie wordt ervaren.”


Nieuwe Europese regels

Over een klein jaar gaan er nieuwe Europese regels op dit vlak gelden. Hoewel deze regels zich vooral op bedrijven met meer dan 50 medewerkers richten, wil CWB juist bewust kleinere bedrijven betrekken in de pilot. Paul van Nunen: “De keten is echter zo sterk als de zwakste schakel. Daarom willen we juist kleinere ondernemingen helpen om de risico’s in de branche terug te dringen.”

De 50 bedrijven die mee gaan doen aan de pilot moeten een eigen bijdrage betalen tussen de € 250 en € 2.200 euro. Meer informatie vind je hier.

Pin It on Pinterest