CO2 neutraal

Bedrijven moeten overstappen op een transactionele koolstofboekhouding. De CO2 uitstoot van elke zakelijke transactie in de supply chain moet gemeten, geanalyseerd en geregistreerd worden. Dat zegt SAP, dat ervoor pleit dat organisaties CO2 emissiedata gaan benaderen als valuta. Bedrijven zouden de CO2 uitstoot, kosten en baten met dezelfde nauwkeurigheid moeten bijhouden als hun financiën.


Slechts 10% van de bedrijven heeft een allesomvattend overzicht van hun emissies over de volledige waardeketen. Opvallend is dat twee derde van de bedrijven niet rapporteert over de uitstoot in categorie 3, terwijl deze categorie doorgaans verantwoordelijk is voor zo’n 80% van de totale uitstoot. Daarnaast blijken de metingen die wel worden uitgevoerd vaak onnauwkeurig te zijn, met een foutmarge die varieert van 30% tot 40%.


Met de huidige aanpak zijn veel producenten te traag met klimaatmaatregelen


Financiële prikkel nodig

Veel bedrijven worstelen dus met hun aanpak om broeikasgasemissies te verminderen. Hierdoor zijn ze traag met het nemen van klimaatmaatregelen, aldus SAP dat daarvoor verwijst naar een recente studie van Greenpeace. Volgens SAP hebben bedrijven een financiële prikkel nodig, die zal komen in de vorm van het beprijzen van CO2 emissie. Dan levert het verminderen van de uitstoot direct kostenbesparingen op. Voor bedrijven die deze omslag willen maken heeft SAP vijf adviezen. Bereken op een betrouwbare manier de uitstoot in de eigen onderneming en bij de toeleveranciers. Deel daarnaast deze gegevens om leveranciers te helpen hun emissies te verminderen.


Kosten en baten registreren

De derde stap is het koppelen van de emissiegegevens aan kosten en baten. Zo kunnen bedrijven zien hoe ze scoren op het gebied van duurzaamheid, en welk financiële effecten dat met zich meebrengt. Verder moeten bedrijven zich houden aan de regelgeving en op de hoogte zijn van welke regels en eisen er gelden voor het rapporteren van uitstootdata. Tot slot benadrukt SAP dat bedrijven de hele organisatie bij deze plannen moeten betrekken.


Pin It on Pinterest