Zo’n 60% van de Nederlandse industriële bedrijven denkt over vijf jaar volledig geautomatiseerd te zijn. 68% van deze bedrijven beschouwt automatisering als essentieel om concurrerend te blijven. Qua productiesystemen is momenteel 33% geautomatiseerd. De kleinere bedrijven blijven op het vlak van automatisering duidelijk achter bij de grotere.  Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van reichelt elektronik.


De online distributeur van elektronica- en IT-producten heeft OnePoll onderzoek laten doen onder 250 Nederlandse industriële ondernemingen, onder meer in de maakindustrie, scheepsvaart, lucht- en ruimtevaart, toeleveranciers en de machinebouw. Uit de enquête blijkt dat de acceptatie van automatisering in de Nederlandse industrie niet uniform is, maar sterk afhankelijk is van de grootte en structuur van het bedrijf.


Onderzoek toont aan dat kleinere bedrijven achterblijven bij automatisering


Hoe groter hoe meer geautomatiseerd

Vooral kleinere bedrijven zijn nog niet zo ver in het automatiseren van hun productie. Zo gebruikt 33 procent van de bedrijven met minder dan 10 werknemers weinig of geen automatiseringsprocessen in de productie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat automatiseringsprocessen worden gebruikt om de productie te ondersteunen. Daarentegen gaven alle ondervraagde bedrijven met 10 tot 50 werknemers aan dat ze hun processen op zijn minst gedeeltelijk automatiseren. Gemiddeld is de automatiseringsgraad in het MKB 32 procent. Bedrijven met meer dan 50 werknemers automatiseren gemiddeld 43 procent van hun processen.


Robot is populair

Robots zijn populair als het om automatisering gaat. 51% van de deelnemers gebruikt robots. De meeste (54%) laten robots fysiek moeilijke of uitdagende taken uitvoeren; 34% zet de robot in voor repetitieve taken en 31% voor gevaarlijk werk aan machines. 39% gebruikt de robot voor onder andere frezen en zagen, 36% voor lassen en 34% voor logistieke activiteiten. De voordelen die de bedrijven zien, zijn tijdsbesparing (52%), hogere productiviteit (48%) en kostenbesparingen (47%).  De nauwkeurige en betrouwbare uitvoering van de taken leidt uiteindelijk volgens veel deelnemers ook tot een hogere productkwaliteit.


Big data analyse

Automatiseren gaat verder dan een robot bepaalde taken laten uitvoeren. Nederlandse bedrijven blijken nog minder goed bezig te zijn met het analyseren van big data. Deze kans blijft nog onbenut, hoewel 46% aangeeft dit wel komende jaren te willen implementeren. De onderzoekers noemen als mogelijke belemmeringen het gebrek aan expertise of opleiding en middelen op het vlak van big data analyse. In de ideale situatie kan men de resultaten van big data analyse gebruiken om besluitvorming verder te automatiseren. Nog slechter is het gesteld als men kijkt naar het gebruik van Kunstmatige Intelligentie (AI). Slechts 19% van de deelnemers aan het onderzoek gebruikt momenteel AI. 56% heeft wel investeringsplannen voor de toekomst. Bovendien is 48 procent van mening dat kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in Nederland kunnen oplossen.  Andere technologieën waarin men wil investeren zijn geautomatiseerde kwaliteitscontrole (52%0, 3D printen (48%) en cobots (48%).


Pin It on Pinterest