Made-in-Europe.nu
chroom VI

Einde Chroom VI betekent einde voor honderdduizenden banen

De Europese Commissie moet Chroom VI autoriseren voor toepassingen waarin Chroom VI niet vervangen kan worden. Gebeurt dat niet, dan dreigen op termijn in de Europese industrie honderdduizenden banen te verdwijnen, zo blijkt uit een onderzoek door Panteia in 28 Europese landen. In Nederland alleen kunnen tot bijna 10.000 banen verloren gaan.

 

FME, Koninklijke Metaalunie en ION pleiten voor lange autorisatietermijnen

De discussie over Chroom VI speelt al lang. Het is een kankerverwekkende stof, maar in veel toepassingen nog altijd onvervangbaar. De Europese maakindustrie dreigt door een halsstarrige opstelling van de Europese Commissie over het verbod op Chroom VI het kind van de rekening te worden. Daarover hebben Koninklijke Metaalunie, FME en Vereniging ION een brandbrief gestuurd naar Brussel, waarin ze bepleiten om het gebruik ervan in bepaalde toepassingen voor minstens zeven, twaalf jaar en langer toe te kennen. Dat gaat tegen het voorstel van ECHA in.

 

Werk verplaatst naar buiten EU

De Europese Commissie wil Chroom VI verbieden omdat de stof kankerverwekkend is. Buiten Europa kan het echter gewoon gebruikt blijven worden. En producten waarin Chroom VI is verwerkt, blijven toegestaan op de Europese markt. Bedrijven die denken dat er geen alternatief is, kunnen bij ECHA een autorisatie aanvragen. Dat kost echter geld, de aanvraag duurt twee jaar en het agentschap trekt er nog eens 18 maanden voor uit. Bovendien geldt de autorisatie voor vier of zeven jaar, daarna moet deze opnieuw worden aangevraagd. Uit het onderzoek dat door Panteia is gedaan, blijkt dat bedrijven dit niet willen afwachten en liever buiten Europa inkopen of productiecapaciteit naar elders verplaatsen. Het Europese Chemie Agentschap (ECHA) stelt termijnen van nul, vier en zeven jaar voor.

 

Tot bijna 305.000 banen bedreigd

Bij een autorisatie van 7 jaar dreigen er bijna 95.000 banen te verdwijnen, heeft Panteia berekend. Kiest Europa voor de autorisatie van 4 jaar, dan loopt dit aantal zelfs op tot bijna 305.000 banen. Daarom pleiten de brancheorganisaties voor langere autorisatieperioden: minstens zeven, liefst 12 jaar of nog langer. Dat voorkomt ook in Nederland dat honderden bedrijven enkele duizenden arbeidsplaatsen zien verdwijnen. Volgens het onderzoek zijn in Nederland tussen de 1999 en 9455 banen bedreigt. In Nederland zijn ongeveer 1400 bedrijven die met Chroom VI werken, samen bieden ze werk aan 21.000 mensen en creëren ze een toegevoegde waarde van € 1,7 miljard.

 

Veilig werken met Chroom VI

Koninklijke Metaalunie, ION en FME pleiten er daarom voor om het beleid te veranderen. REACH en arbo zouden juist bedrijven moeten belonen om deze activiteiten in Europa uit te voeren. Met de huidige kennis van zaken bij bedrijven en de intensieve controle vanuit de overheid kan veilig worden gewerkt met chroom VI verbindingen. “We moeten stoppen met het exporteren van milieu- en arboproblemen en daarmee onze werkgelegenheid”, schrijven de drie organisaties in hun brandbrief.

Hier kun je het volledige rapport downloaden.

 

Pin It on Pinterest