2e Release FiT richtlijn voor kwaliteit gestuurd reinigingproces

FiT

Het Duitse Fachverband industrielle Teilereinigung e. V. (FiT) presenteert op de komende editie van parts2clean een nieuwe release van de richtlijn voor de inrichting van reinigingsprocessen die de kwaliteit waarborgen. Het gaat om een hernieuwde versie van de eerdere richtlijn, die uit 2013 dateert. De nieuwe release is geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en relevante ontwikkelingen. Parts2clean vindt 24 – 26 oktober in de Messe Stuttgart.

 

Presentatie nieuwe richtlijn industriële componentenreiniging op parts2clean 2017

De eerste uitgave van de FiT richtlijn voor industriële componentenreiniging heeft ook internationaal weerklank gevonden. Het document geeft maakbedrijven handvatten en principes om reinigingsprocessen zo in te richten, dat het proces zowel beheersbaar wordt als geoptimaliseerd kan worden. Onderliggend doel is zowel technisch, economisch als ecologisch een optimaal resultaat te vinden, zodat vooraf zekerheid ontstaat over de eindkwaliteit van de reiniging.

 

Zeven basis principes

De tweede editie die dit najaar verschijnt, is op meerdere punten aangepast. Dat is gebeurd na aanleiding van de inbreng van gebruikers en experts. De nieuwe richtlijn behelst zeven grondregels. De eerste is dat kwaliteit ontstaat door te sturen op kwaliteit en niet door te testen. Daarom moeten procesparameters continu bewaakt worden en moet ingegrepen worden in het proces als daar aanleiding voor is. Kwaliteit sturen gebeurt op basis van samenhang tussen de gewenste reinheid en de procesparameters die deze reinheid beïnvloeden. De derde regel betreft procesbeheersing van het reinigingsproces. De vierde basisregel is ook de noodzakelijke conservering bij het reinigen betrokken moet worden. Het doel van het sturen van het reinigingsproces moet zijn dat de onderdelen in elke vervolgstap aan de gewenste reinheid voldoen, bij minimaal gebruik van grondstoffen. In de zesde regel legt FIT de link naar de wetenschap. Processen moeten gebaseerd zijn op fundamentele kennis, hoe functioneert het in het algemeen, en nieuw te ontwikkelen kennis. Bij dit laatste gaat het om specifieke aspecten van het onderdeel dat gereinigd wordt. Als laatste zegt FIT dat de nieuwe richtlijn zowel voor watergebaseerde reinigingsprocessen geldt als voor reiniging met oplosmiddelen of andere.

 

Checklist voor investeringen

Om een en ander concreet te maken, heeft FiT een checklist opgesteld. Aan de hand hiervan kan de planning van een reinigingsproces stap voor stap worden uitgewerkt. De checklist is eveneens een handvat om gesprekken met leveranciers aan te gaan als er een nieuwe reinigingsinstallatie moet komen. De nieuwe richtlijn is tijdens parts2clean 2017 gratis af te halen bij de stand van FiT (hal 3 stand E02). De vakbeurs parts2clean 2017 vindt van 24 – 26 oktober plaats in Messe Stuttgart.

 

Authors

Gerelateerde artikelen

Top