Made-in-Europe.nu

Brainportregio start Cyber Weerbaarheid Centrum voor maakindustrie

Brainport Eindhoven krijgt als eerste in Nederland een Cyber Weerbaarheid Centrum. Dat gaat de kennisintensieve maakindustrie helpen de weerbaarheid tegen digitale spionage en sabotage te vergroten. De hightech regio loopt hiermee in Nederland voorop. Het centrum zal naar verwachting eind 2018 operationeel zijn.

 

Ketenweerbaarheid maakindustrie krijgt hoogste prioriteit

Ruim twintig grote bedrijven uit Brainport Eindhoven wisselen al (mondeling) vertrouwelijke informatie uit op het gebied van cybersecurity binnen de Eindhoven Cyber Security Groep (ECSG). Voor het sterk verweven ecosysteem in de hightech regio geldt echter dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Daarom hebben de ECSG, Brainport Industries, Brainport Development, BDO Accountants & Adviseurs en de Provincie Noord-Brabant besloten om de opgedane expertise van de securitygroep verder uit te bouwen tot een Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport. Binnen het nieuwe centrum kunnen met name ook mkb’ers in de hightech regio aansluiten op een collectief, professioneel systeem tegen online aanvallen.

 

Cyberaanvallen serieuze bedreiging

Volgens Robert-Jan Marringa, projectleider van Brainport Development zijn cyberaanvallen een serieuze bedreiging voor alle ondernemingen in Brainport Eindhoven. “De economische impact voor een bedrijf kan enorm zijn. Grote bedrijven als ASML en Philips zullen een cyberaanval wel kunnen doorstaan, maar voor mkb’ers is dat maar zeer de vraag.” Daarom is ketenweerbaarheid van groot belang, vult Sandra Konings, voorzitter en initiatiefnemer van ECSG, aan: “Informatie-uitwisseling en samenwerking zijn de sleutel naar cyberweerbaarheid. We raken immers steeds meer en intensiever digitaal met elkaar verknoopt. Tegelijkertijd zijn bij ondernemers binnen het kleinere bedrijfsleven onvoldoende kennis en middelen voorhanden om zelfstandig weerbaar te zijn.”

 

Vier pijlers onder cyber weerbaarheid centrum

De vier belangrijkste taken van het Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport liggen op het gebied van preventie (helpen spionage en sabotage voorkomen), detectie (vaststellen of er sprake is van een dreiging en die ook duiden), response (helpen een aanval af te slaan) en recovery (bij eventuele schade helpen bij het herstel en het opnieuw inrichten van de beveiliging). Het centrum wordt waarschijnlijk een coöperatieve organisatie waarvan de leden gezamenlijk zorgen voor cyberweerbaarheid in de hightech maakindustrie in Brainport Eindhoven.

 

Landelijk vervolg

Het Brabantse initiatief wordt landelijk opgepakt. De oproep voor meer aandacht voor met name de kennisintensieve maakindustrie, heet vorig jaar tot kamervragen geleid en een stak van het ministerie van Economische Zaken. Uiteindelijk is landelijk begin dit jaar het DTC opgericht, het Digital Trust Centre.

 

Pin It on Pinterest