Made-in-Europe.nu
BMO Xenon

Te late levering kost maakbedrijven 6 miljard

Nederlandse productiebedrijven hebben vorig jaar liefst € 6 miljard schade opgelopen doordat ze te laat waren met hun leveringen. Dat is gemiddeld 4% van hun jaaromzet. Het percentage te late leveringen is in een jaar tijd fors gestegen tot 24%. Dat constateert Exact in de MKB Barometer voor de Nederlandse productiebedrijven.

 

Exact MKB Barometer toont toont forse toename te laten leveringen

Het bedrag van € 6 miljard euro lijkt niet alleen, maar is gigantisch hoog. Exact berekent dit door onder andere de schade mee te rekenen die ontstaat als een klant geen vervolgorder meer plaatst na een te late levering. Dat is volgens het softwarebedrijf in bijna 1 op de 7 situaties het geval. Exact heeft het onderzoek voor de MKB Barometer Europabreed uitgevoerd. In andere landen is bij de productiebedrijven met name gekeken naar MKB-ondernemingen tot 250 medewerkers. In Nederland zijn voor het onderzoek 375 bedrijven met maximaal 50 medewerkers geïnterviewd.

 

Zien bedrijven orderverlies wel als kosten?

Het verlies door te late leveringen ligt bij bedrijven tot 50 medewerkers op € 2,8 miljard; worden de gegevens doorgerekend naar bedrijven tot 250 medewerkers, dan komt de € 6 miljard in beeld. Wat opvalt in de resultaten van de MKB Barometer, is dat desondanks slechts 10% van de bedrijven OEE-gegevens (Overall Equipment Effectiveness, inclusief kwaliteit, machine beschikbaarheid en productiviteit, een belangrijke factor noemt om grip te krijgen op productiekosten. Zien ze orderverlies als gevolg van ontevreden klanten niet als productiekosten? Slechts één op de twintig bedrijven ziet het verbeteren van de klanttevredenheid als een  van de belangrijkste uitdagingen. Kostenbeheersing en verbeteren van de winstgevendheid staan met 40% nog steeds heel hoog.

 

Bijna helft verwacht grote impact technologische verandering

De schadepost heeft minder pijn gedaan dan je misschien denkt. Want de productiebedrijven in Nederland zagen hun omzet verleden jaar met 14% groeien. Verder zegt 38% van de bedrijven dat digitalisering hoog op de agenda staat. Bijna de helt (46%) verwacht dat technologische veranderingen binnen 3 jaar een grote impact gaan hebben op het concurrentielandschap. Maar men heeft blijkbaar vertrouwen in het eigen kunnen. Want slechts 15% maakt zich zorgen om nieuwe concurrenten met disruptieve businessmodellen. Een kwart van de productiebedrijven zegt dat als ze de businessmodellen niet optimaliseren, ze binnen 5 jaar failliet zullen zijn. Een opvallend verschil tussen hoe Nederlandse en andere Europese productiebedrijven denken over digitalisering is dat in het buitenland veel bedrijven denken te investeren in direct-to-consumer productie en thuislevering. In Nederland overweegt slechts 13% dit.

 

Helpt machine learning?

Een op de drie wil wel investeren in IoT en machine learning. Zij verwachten dat hierdoor de operationele kant van hun bedrijf kan verbeteren. 24% die overweegt te investeren in 3D printen. Volgens Exact is de als conservatief te boek staande sector daarmee verrassend vooruitstrevend.

FOTO Met smart industry toepassingen zoals Xenon van BMO Automation, winnaar van de TechniShow Innovation Award, kunnen productieprocessen veel beter gemonitored worden om tijdig in te kunnen grijpen.

 

Pin It on Pinterest