supply chain

Dat het Coronavirus de Nederlandse maakindustrie hard gaat raken, is wel duidelijk. David Kemps, sector banker Industrie bij ABN AMRO, verwacht echter geen herhaling van 2008. Wel denkt hij dat bedrijven zich na de crisis zullen afvragen of een supply chain gebaseerd op winstmaximalisatie wel het beste is.


David Kemps (ABN AMRO): focus op winstmaximalisatie in supply chains te ver doorgeslagen

Impact Coronavirus op de maakindustrie Vooropgesteld: het menselijk leed dat het Coronavirus momenteel wereldwijd veroorzaakt, is ongekend. Terecht dat momenteel alle aandacht uitgaat naar de zorg en het indammen van de verspreiding. De effecten van deze pandemie zullen nog lang nadreunen in de landen die zwaar getroffen zijn. Het Coronavirus zal ook nog ergens anders  nadreunen: in de boardrooms van grote concerns die de laatste decennia productie hebben geoutsourced in China. Zorgt het Coronavirus voor een blijvende verandering? Of kiezen inkopers straks toch weer voor de laagste offerte? En is dit een kans voor additive manufacturing? De komende tijd gaan we in een aantal artikelen dieper in op deze vragen. 

David Kemps ziet momenteel de problematiek voor de Nederlandse industrie snel erger worden, zeker na de maatregelen die de overheid dit weekend heeft afgekondigd. Nadat begin dit jaar de toevoer van onderdelen stokte, valt nu de vraag weg, zowel aan de kant van consumenten als de industrie. “Er wordt niets meer besteld.” En daar komt nu het derde probleem bij: als mensen ziek worden of thuis moeten blijven om de verspreiding van het virus te remmen, kunnen bedrijven niet meer produceren.” De meeste Nederlandse productiebedrijven zijn familiebedrijven, die goed gekapitaliseerd zijn. Die kunnen wel tegen een stootje. “De meeste hebben een flinke buffer qua solvabiliteit.” 

Liquiditeit wordt wel een issue

Waar hij wel problemen op korte termijn voorziet, is de liquiditeitspositie van de industrie. Die dreigt in de knel te komen. Het grote aantal bedrijven dat werktijdverkorting (wtv) heeft aangevraagd, bevestigt dit. Op dit moment is de wtv ingetrokken en werkt de overheid aan de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). “De meeste aanvragen komen nu van mkb-ondernemers uit de leisure sector, zoals horeca en de reisbranche”, zegt David Kemps. : We verwachten echter voor de industriële sector een piek over 2 á 3 weken.” Elektrische apparatenbouw en elektronica kampen met tekorten aan componenten en sinds deze week zien de toeleveranciers aan de auto- en vliegtuigindustrie hun orders fors afnemen of stilvallen. Gaan de problemen te lang duren, dan kunnen bedrijven in geldnood komen. “Daarom is het goed dat de overheid de BMKB garantieregeling verruimd heeft en het mkb direct – via de banken – van dit overbruggingskrediet gebruik kan maken bij een tijdelijk liquiditeitstekort”, aldus Kemps. Hij verwacht dat de situatie voor de industrie niet zo ernstig zal worden als in 2008 / 2009. “Dit zal echter maanden gaan duren en onzekerheid neemt toe; de onbevangenheid is weg.”


De situatie voor de industrie zal niet zo ernstig zal worden als in 2008 / 2009. Dit zal echter maanden gaan duren en onzekerheid neemt toe; de onbevangenheid is weg

Is het Coronavirus de black swan?

De sector banker van ABN Amro verwacht wel de manier waarop nu de toeleverketens zijn georganiseerd, door deze crisis gaat veranderen. “Bedrijven zullen gaan nadenken over de vraag of hun supply chain georiënteerd moet zijn op winstmaximalisatie of op continuïteit? Op dat vlak is de balans in de verkeerde richting doorgeslagen.“Dit zal namelijk niet het laatste virus zijn dat wereldwijd uitbreekt”, waarschuwt hij. Dat supply chain managers zulke lange en complexe toeleverketens hebben opgebouwd en de Westerse industrie afhankelijk is geworden van onder andere China, heeft volgens hem veel te maken met het feit dat we in de Westerse wereld al meer dan 50 jaar in relatieve vrede leven. Hij verwijst naar het boek Homo Sapiëns van de Israëlische futuroloog en wetenschapper Yuval Noah Harari. “Hij schrijft in zijn boek dat het feit dat we zo lang geen oorlog meer hebben gehad, een enorme impact heeft op scenario analyse. Vijftig jaar geleden werd in bijna elk plan het risico op oorlog meegenomen. Nu is dat uit bijna alle plannen verdwenen. Er is echter een andere black swan voor in de plaats gekomen. Moeten we niet anders naar ketens gaan kijken.”

Zal de crisis leiden tot een doorbraak van additive manufacturing?

Biedt dit een kans voor AM?

Is dit een kans voor additive manufacturing? Immers: met AM kun je gedecentraliseerde productieketens opbouwen. David Kemps vindt de 3D printindustrie nog te klein om impact te kunnen maken en de 3D print technologie nog niet rijp genoeg om dit te kunnen forceren. Grote bedrijven die zich realiseren hoe kwetsbaar ze zijn, zouden best wel eens extra naar de mogelijkheden van 3D printen kunnen gaan kijken. “Maar”, zegt Kemps, “3D printen is slechts een deeloplossing.” Bovendien kunnen ze op dit moment de productie niet zo eenvoudig verplaatsen van bijvoorbeeld verspanende bedrijven naar 3D print bedrijven. De ABN AMRO sector banker verwacht wel dat dit in de toekomst gemakkelijker gaat worden, nu dankzij de opkomst van PMI en Model Based Definition veel meer know how over hoe een onderdeel te maken in het 3D model wordt vastgelegd. “Momenteel zitten sommige leveranciers vast in het zadel bij afnemers omdat je de productie niet gemakkelijk kunt verplaatsen. PLM en PMI en de IT infrastructuur gaan ervoor zorgen dat het geheim van de smid digitaal wordt vastgelegd. Dan kunnen OEM’ers sneller gaan reageren en gemakkelijker de productie verplaatsen.”


Pin It on Pinterest