DMG Mori aerospace

De Belgische technologiesector draait weer op 75%, zo blijkt uit de nieuwe enquête door Agoria. In de maakindustrie ligt dit percentage zelfs iets hoger, 78%. De bedrijven verwachten echter niet dat ze dit jaar volledig kunnen herstellen qua activiteit. En dat zie je bij een aantal terug in de investeringen: de helft verwacht een negatieve impact op de investeringen. R&D en innovatie loopt echter vrijwel onverminderd door.


Sinds vorige week zijn in België ook de niet-essentiële bedrijven weer open. Dat is meteen terug te zien in de resultatehn van het onderzoek door Agoria, dat een representative steekproef telefonisch bevroeg. Vooral in de voor België belangrijke automobielsector is de herstart duidelijk merkbaar. Begin april lagen de activiteiten hier nog op 7%, vorige week alweer op 67%. In de lucht- en ruimtevaart gaat het minder, mede door structurele problemen meldt de brancheorganisatie. Hier ligt het activiteitenniveau op 40%.

Industrie rekent dit jaar niet meer op volledig herstel nu vraaguitval merkbaar wordt

Vraaguitval neemt toe

De sector mechanical engineering scoort met 78% hoger dan gemiddeld. Eind maart draaide deze sector op maar 24% van het normale niveau. De belangrijkste reden waarom de bedrijven nog niet op hun oude niveau terug zijn, is vraaguitval (71,9%), gevolgd door het naleven van social distancing (34,6%) en bevoorrading van grondstoffen en onderdelen (32,5%). Dit laatste percentage is overigens wel gezakt; supply chains lijken zich dus te herstellen. Het aantal bedrijven dat vraaguitval rapporteert, is overigens groter dan enkele weken geleden.

Volledig herstel komt dit jaar niet meer

Dat herstel gaat overigens stapsgewijs. Eind dit jaar verwacht de sector als geheel op 90% van de normale capaciteit te draaien; de machine- en maakindustrie zitten dan, verwachten de bedrijven, op 93%. Langdurige vraaguitval is de oorzaak. Wat verder opvalt, is de verdubbeling van het aantal bedrijven dat denkt mensen te moeten gaan ontslaan. Eind maart verwachtte 5,2% van de bedrijven dit; nu al 9,1%. Omgekeerd: nog steeds denkt 90% van de bedrijven dat inkrimping van het personeelsbestand niet nodig zal zijn. 37% van de techbedrijven voorziet evenwel financiële problemen in de toekomst. Dit houdt verband met het vooruitzicht van een lagere periode van geringe activiteit.

Investeringen

Agoria heeft nu ook gevraagd naar het investeringsgedrag van de ondernemingen. 46% procent zegt dat deze negatief worden beïnvloed door de crisis; 47% antwoordt neutraal hierin te staan. Opvallend is dat de grotere bedrijven vaker op de rem trappen met investeren dan de kleinere. Bij de bedrijven met minder dan 100 medewerkers zegt 39% dat investeringen doorgaan zoals gepland (32% voor de hele sector); 55% stelt investeringen uit (74% bij de grote bedrijven; 62% in de totale industrie). In de maakindustrie stelt overigens 60% van de bedrijven investeringsplannen uit, terwijl slechts 20% ze uitvoert zoals gepland. Een op de vijf bedrijven in dit deelsegment heeft investeringen helemaal geschrapt. Kijk je naar de maakindustrie, dan zegt 60% van de bedrijven investeringen uit te stellen en 20% ze te schrappen.

Innovatie gaat door

Tot slot geeft de ruimte meerderheid van de bedrijven aan dat onderzoeks- en innovatieactiviteiten gewoon doorgaan. De crisis heeft bij twee op de drie bedrijven geen impact hierop. Ook op dit punt scoren de kleinere bedrijven beduidend beter dan de grotere: 58% van de kleine bedrijven voert onderzoeks- en innovatieprojecten uit zoals gepland, tegenover 44% van de bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Pin It on Pinterest