kopie

Drie op de vier Duitse machine- en installatiebouwers heeft te maken met product- en merkenpiraterij. Dat percentage lag nooit eerder zo hoog, meldt de VDMA in het rapport Productpiraterie 2020. Grote boosdoener: China met Rusland sterk in opmars. Opvallend detail in het rapport: In 42 procent van de gevallen pleegt een partner uit de eigen supply chain plagiaat. Grootste slachtoffers: naast de bedrijven zelf de klanten. Vaak ontstaat er extra gevaar.


Om de twee jaar onderzoekt de VDMA de mate waarin machine- en installatiebouwers te lijden hebben onder plagiaat, het zonder toestemming kopiëren van onderdelen en zelfs complete machines. Ondanks alle politieke bemoeienissen is deze problematiek verslechterd, wordt in het recente rapport geconcludeerd. 74 procent van de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek, zegt last hebben gehad van product- en merkvervalsingen. De schade: direct €7,6 miljard schatten de bedrijven. Dat is € 300 miljoen meer dan twee jaar geleden. Gemiddeld leveren vervalsingen de machinebouwers een schadepost op van net geen 5% van de omzet.

Gevaarlijke situaties door vervalsingen

Het is nog maar de vraag of dat de echte schade is. Immaterieel zou deze wel eens veel hoger kunnen uitvallen. Meer dan de helft van de bedrijven (57%) zegt dat de vervalsingen tot een hoger risico voor de machine of installatie zorgen. Ruim een op de drie meldt zelfs dat hierdoor gevaarlijke situaties voor de mensen ontstaan, terwijl bijna een op de vijf aangeeft dat het milieu extra risico loopt door de piraterij. Daarnaast zeggen de bedrijven dat hun imago schade lijdt doordat anderen met vervalsingen op de markt komen.

Zelfs complete machines worden nagebouwd

In de meeste gevallen (64%) gaat het om vervalsingen van onderdelen, op de voet (60%) gevolgd doordat men het design van een Duitse machine kopieert. Ook reserve-onderdelen worden met de regelmaat van de klok nagemaakt (39%). Sommige van de bedrijven die vervalsingen maken, gaan heel ver. Zo’n 36% van de Duitse machinebouwers heeft wel eens een illegale kopie van een eigen machine gezien. Compleet. Ook manuals voor de operators worden vaal gekopieerd (15%). In 39% van alle gevallen wordt een merknaam onterecht gebruikt. Net zo vaak komt schending van een patent voor.

Is vertrouwen in je partners wel zo slim?

Je vraagt je af wie dit doet? Dat de concurrentie een graantje wil meepikken van een succesvolle machine van een ander ligt nog enigszins voor de hand. In driekwart van de gevallen zit een concurrent achter een vervalsing. Ook handelaren in spare parts willen nog wel eens een eigen kopie laten maken. Wat ronduit opvallend is te noemen, is dat 42% van de bedrijven zegt dat de plagiaatpleger een onderneming uit de eigen supply chain is. Dat kan een klant zijn, een toeleverancier of een handelaar in reserve-onderdelen. Toeleveranciers zijn in 17% van de gevallen degene die plagiaat plegen. De VDMA meldt in het onderzoek dat dit aantoont hoe belangrijk het is om maatregelen te nemen, ondanks dat er een vertrouwensrelatie bestaat. In 28% van de gevallen zijn het zogenaamde Underground Factories.

China de grootste markt, Duitsland de tweede grootste

De VDMA heeft voor het eerst dit jaar gevraagd waar de vervalsingen worden verkocht. China staat met stip op nr 1 als de grootste markt voor vervalsingen. Opvallend genoeg is Duitsland zelf de tweede grootste markt ter wereld. Zo’n 19% van de vervalsingen werd in Duitsland verkocht. Runner up – in negatieve zin – is Rusland dat verdubbelde vergeleken met twee jaar geleden.

Midden- en kleinbedrijf laat vervalsingen gebeuren

Je zou denken dat dit voor juristen een aantrekkelijke markt is. Wel, 49% van de bedrijven die hebben meegedaan aan het onderzoek, zegt geen maatregelen te hebben getroffen toen ze de piraterij ontdekten. Dit is aanzienlijk meer dan in het vorige onderzoek werd gemeld. Het zijn vooral de kleinere en middelgrote bedrijven die zich erbij neerleggen. Behalve dat ze niet helemaal zeker konden vaststellen dat een onderdeel of machine werd nagebouwd, vinden de bedrijven het met name kostentechnisch gezien niet de moeite waard om vervolgstappen te nemen. De grotere bedrijven reageren hier anders. Hoe groter de onderneming, des te sneller worden er stappen ondernomen. Een op de twee grote bedrijven onderneemt actie, bij de kleinere ligt dit op een op de tien. De VDMA zegt dat het zeker de moeite waard is om een advocaat een brief te laten sturen naar de plagiaatpleger. Of om een gesprek aan te gaan. Omdat veel van de bedrijven die kopiëren niet openlijk genoemd willen worden, helpt zoiets al vaak. Dwanglicenties en in beslagname komt slechts in geringe mate voor. In een op de vier gevallen stapte het bedrijf naar de rechter voor een civiele procedure.

Hier kun je het rapport downloaden

Pin It on Pinterest