Uniaxle

Unisign heeft een nieuwe machine ontwikkeld voor het in één opspanning bewerken van vrachtwagenassen. Het bijzondere aan de Uniaxle is dat niet het werkstuk roteert maar de freeskop die rond de as draait. In principe gaat het om een multitasking machine, gelijktijdig draaien en frezen in één opspanning.


De gelaste of gegoten achterassen voor vrachtwagenassen zijn verre van symmetrische producten. Ze bevatten tal van functionaliteiten, wat in de bewerking het probleem oplevert van onbalans als je de as gaat CNC-draaien en bewerken. Daarom worden ze doorgaans met lage toerentallen bewerkt, wat een nadelig effect heeft op de cyclustijd en de verspaningscondities. Met de Uniaxle nemen de productiekosten af en is de bewerking sneller, nauwkeuriger en kwalitatief beter omdat de machine niet alleen over een draaigereedschap maar ook over een freesspindel beschikt. En er kan met hoge snelheden worden bewerkt.

All-in-one draaifreescombinatie voor bewerken achterassen

Snijgereedschap roteert

In de Uniaxle roteert het snijgereedschap rond de achteras. De draaikop die de bewerking uitvoert, is ontwikkeld door het R&D-team van Unisign. Hiermee elimineren ze de onbalans die normaal ontstaat als men de achteras draait. Hierdoor kan men op hoge snelheid bewerken. Doordat de machine eveneens voorzien is van een freeskop, kunnen de draai- en freesbewerkingen gelijktijdig worden gedaan. De machinebouwer geeft het voorbeeld van links het aseinde draaien en aan de rechterkant een flens frezen. De as kan tevens 90 graden gedraaid worden in de machine, zodat de freesspindel de achterzijde kan bewerken.

Enkelvoudige opspanning

De nieuwe Unisign Uniaxle levert fabrikanten van achterassen meerdere voordelen op, naast de kortere bewerkingstijd. Traditioneel bestaat de productielijn voor een vrachtwagenas uit meerdere machines voor de verschillende bewerkingen. De as moet dan telkens opnieuw worden opgespannen. Doordat de as nu slechts een keer hoeft te worden opgespannen, verbeteren de nauwkeurigheid en de procesbetrouwbaarheid. Omsteltijden worden drastisch verkort.

Pin It on Pinterest