HollandInstrumentation

Tegen het eind van dit decennium wil de technologische industrie in Zuid-Holland de omzet hebben verdubbeld tot € 50 miljard. Digitalisering, 3D printen, personeelstekorten aanpakken en nieuwe vaardigheden voor nieuwe technologie zijn trefwoorden in de ActieAgenda die is opgesteld. Martin van Gogh begint 1 januari als nieuwe directeur van HI (Holland Instrumentation) om deze plannen met de ketens uit te werken en om te zetten in groei.


De ActieAgenda is een initiatief van ondernemers uit de technologische industrie, ondersteund door de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), InnovationQuarter en HI. De ambities zijn fors: een verdubbeling van de omzet van de technologische industrie in Zuid-Holland van € 26 mld. naar € 50 mld. in 2030 en het creëren van 30.000 nieuw banen. Dit willen bedrijven bereiken door samen met kennisinstellingen, opleiders en overheden producten te ontwikkelen, die maatschappelijke problemen helpen oplossen. Zuid-Holland heeft een sleutelrol in de grote transities van de komende decennia: digitalisering, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie.

Martin van Gogh gaat met ketenpartners vanuit Holland Instrumentation ActieAgenda uitwerken

Martin van Gogh.

Samenwerking levert businesskansen op

Martin van Gogh, tevens directeur bij Batenburg Industriële Automatisering en vicevoorzitter van de Economic Board Zuid-Holland, ziet nog volop onbenutte kansen wat de uitrol van de ActieAgenda betreft. “Denk aan alles wat te maken heeft met digitalisering, 3D printen, personeelstekorten en nieuwe vaardigheden voor nieuwe technologie. Samenwerking levert ook businesskansen op: want innovatie ontstaat vooral door slimme combinaties van bestaande technieken, die in andere sectoren al langer worden toegepast.” De ActieAgenda vloeit voort uit het hoofdstuk maakindustrie in de Groeiagenda van Zuid-Holland. De vier actielijnen zijn Nieuwe Productketens, Digitaal verbinden, Talent aantrekken en vasthouden en Samen sterker.

Investeren in nieuwe product ecosystemen

In de eerste actielijn, Nieuwe Productketens, gaat het erom groei te realiseren door gerichte investeringen in een klein aantal nieuwe ketens. Alle partners in het ecosysteem doen daaraan mee. Per productketen wordt een plan gemaakt waarin technologische innovatie, businessmodellen, circulariteit, digitalisering en internationalisering aandacht krijgen. De eerste nieuwe productketens waarin de regio gaat investeren, zijn technologie voor de waterstof-economie; cybersecure telecom; robotica voor productieprocessen en 3D printen voor industriële toepassingen. Technologiepartners uit de regio die hier al actief in zijn, zijn onder andere het Robothouse van de TU Delft, CEAD dat grootformaat 3D printers bouwt en het RAMlab Rotterdam, waar WAAM-technologie ontwikkeld wordt.

Professionaliseringsslag

De uitrol van de agenda moet mede vorm krijgen door de professionaliseringsslag van Holland Instrumentation. “Door de organisatie van HI vanaf begin volgend jaar verder te professionaliseren, de activiteiten uit te breiden en het netwerk van bedrijven in de technologische industrie in Zuid-Holland beter aan elkaar te koppelen, wordt het mogelijk om de ambitie van de ActieAgenda waar te maken”, zegt Martin van Gogh.

HollandInstrumentation

FOTO: een van de productlijnen uit de ActieAgenda is 3D printen. Op de foto een 3D geprinte scheepsschroef

Pin It on Pinterest