Discussie tussen CEO’s nieuwe Lighthouse fabrieken

Betrokkenheid van werknemers is essentieel voor maakbedrijven die willen digitaliseren en automatiseren. Bedrijven die aan de slag gaan met de technologieën uit de 4e Industriële Revolutie, moeten daarom tegelijkertijd investeren in de kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Onderzoek wijst namelijk uit dat investeren in medewerkers een van de succesfactoren voor Industrie 4.0 is. 


Dit is een notendop de conclusie van een discussie die McKinsey & Company samen met het World Economic Forum (WEF) organiseerde voor Lighthouses Live, een event van het Global Lighthouse Network. Technologieën die bij de 4e Industriële Revolutie horen, zorgen voor een toename van de productiviteit en tegelijkertijd voor méér en nieuwe banen. Maar het vraagt wel voor investeringen in de vaardigheden van medewerkers.

Protolabs CEO: focus op bijscholen medewerkers zodat ze kunnen groeien

Protolabs heeft het hele productieproces gedigitaliseerd. (Foto Protolabs).

Software de kern van Protolabs

Een van de deelnemers aan de discussie was Robert Bodor, president en CEO van Protolabs. Een jaar geleden heeft het Amerikaanse bedrijf het van oorsprong Nederlandse 3D Hubs gekocht, inmiddels omgedoopt in Hubs. Het oorspronkelijke spuitgietbedrijf heeft zich in twee decennia tijd getransformeerd in een digitaal productiebedrijf voor zowel prototypes als maakdelen voor eindtoepassingen. Volgens Robert Bodor zijn de doorlopende digitale draad en de digitale tweeling de twee sleutelelementen in het huidige productieproces bij Protolabs. Hierdoor biedt de toeleverancier de klanten een volledig gedigitaliseerd proces, van offerteaanvraag tot en met levering van de maakdelen.

Software antwoord op tekort aan vakmensen

Protolabs heeft honderden software engineers in dienst, want software is de kern van het bedrijf, zo zegt Bodor. “Zij ondersteunen onze spuitgiet business om snel en flexibel te kunnen reageren op zowel de vraag van onze fabrieken als uiteindelijk van onze klanten.” Robert Bodor bestempelt de vergaande digitalisering, Industrie 4.0, als het antwoord van Protolabs op het tekort aan vakmensen in de maakindustrie. “Als digitaal maakbedrijf hebben we eraan gewerkt om een groot deel van ons productieproces te automatiseren. Dat stelt ons in staat efficiënter om te gaan met onze arbeidskrachten. Dit is een van de competitieve voordelen die Industrie 4.0 ons oplevert.”

Medewerkers blijven prioriteit nummer 1

Critici van digitalisering en automatisering vertalen dit vaak in het statement dat hierdoor banen in de maakindustrie verloren gaan. Tijdens de discussie werd dit nadrukkelijk tegengesproken. David Goeckeler, CEO van Western Digital, zegt dat in de productie de medewerkers prioriteit nummer 1 blijven. De 60.000 medewerkers blijven bijscholen, is essentieel. Ook Revathi Advaithi, CEO van Flex (het vroegere Flextronics) beaamt dit. De Oostenrijkse fabriek van Flex in Althofen is een van de nieuwe Lighthouse fabrieken in het WEF-programma. “We hebben in Althofen een vestiging waar mensen in staat zijn om nieuwe vaardigheden te leren en om te scholen als dat nodig is. En het tweede is dat ze enorme veerkracht tonen. Ze kunnen nieuwe producten sneller op de markt brengen dan welke andere vestiging.”

Blijven scholen

Investeren in scholing en training zijn dus cruciaal voor maakbedrijven die digtialiseren.  Protolabs CEO Robert Bodor zegt dat het bedrijf veel investeert in medewerkers. “We hebben echt een gezamenlijke focus gelegd op het bijscholen onze werknemers om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om te groeien in hun carrière. Dat ze de vaardigheden ontwikkelen die van vitaal belang zijn in deze 4e Industriële Revolutie.” Dat gebeurt bijvoorbeeld via interne trainingen en certificeringsprogramma’s. Ook op dit vlak kiest Protolabs voor een digitale aanpak. Op het interne portal vinden medewerkers honderden online trainingen; ze kunnen daarnaast studiekosten voor externe opleidingen vergoed krijgen. Tot slot wijst Bodor op het belang om als maakbedrijf de nieuwe technologie zelf daadwerkelijk te implementeren op de werkvloer. Want daarmee kunnen medewerkers hun ervaringen verbeteren en wordt training-on-the-job ondersteund.

Hier kun je de volledige podcast Talks Operations beluisteren

Pin It on Pinterest