ASML wil dat de supply chain in 2030 qua carbon footprint net zero werkt. Over afgelopen jaar maakte het concern samen met de toeleveranciers een schatting van de totale CO2 emissie. Dat zal komende jaren steeds beter moeten. Bedrijven moeten concrete emissiecijfers gaan aanleveren.

Dit blijkt uit het Jaarverslag van ASML over 2022. Hierin gaat de chipmachinefabrikant dieper in op het realiseren van de Sutainable Development Goals (E$SG-doelen). Afgelopen jaar is de totale scope 3 CO2 emissie gestegen vergeleken met voorgaande jaren (11,9 kton in totaliteit), maar per miljoen euro omzet is deze verder gedaald. Daarvan komt 4,5 Mt van het inkopen van producten en diensten.

Supply chain moet echte carbon footprint gaan rapporteren

De voorpagina van het jaarverslag.

Tegen 2030 net zero bereiken

Afgelopen jaar heeft ASML een flinke stap gezet in het verbeteren van het verzamelen van data uit de supply chains. Hierdoor beschikt men nu over 9 maanden actuele data, die wordt aangevuld met de schatting voor de resterende 3 maanden. De volgende stap in de verbetering van onze gegevenskwaliteit is het opnemen van werkelijke emissiegegevens van leveranciers op te nemen in onze berekening voor scope 3 zo schrijft ASML in het jaarverslag. De kwaliteit van deze data zal ook verbeteren doordat er een andere berekeningsmethode gebruikt gaat worden. Tot nog toe worden de emissies berekend op basis van bedragen die ASML betaalt voor producten en diensten. Afgelopen jaar is men gestart met de toeleveranciers vragen de echte emissiecijfers aan te leveren. Deze zijn nog niet gebruikt in het jaarverslag. ASML schrijft verder dat het de ketenpartners oproept om samen te werken aan een verdere reductie van de emissies. In 2025 wil ASML een reductie realiseren van ruim 35% vergeleken met 2019; tegen 2030 moet de supply chain net zero bereikt hebben. Dat de chipmachinefabrikant deze cijfers gaan eisen van toeleveranciers heeft alles te maken met de invoering van de Europese Corpurate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die bedrijven verplicht tot in detail allerlei zaken rondom duurzaamheid te rapporteren.

Design for re-use moet hergebruik van componenten makkelijker maken

ASML Cleanroon Assembly (Foto’s ASML)

Richting circulaire economie

Een ander doel waar ASML aan werkt is het vergroten van het aandeel circulair gebruik van materialen en minimaliseren van het afval. Per miljoen euro omzet was er vorig jaar 315 kilo afval (netto 6,9 ton), waarvan 75% gereycleerd kon worden; tegen 2025 moet dit teruggebracht zijn tot 209 kilogram. Tegen 2030 wil men in de operationele business helemaal geen afval meer hebben dat gestort of verbrand moet worden. Er wordt ook gewerkt aan re-use van kapotte onderdelen en componenten. Dat percentage wil ASML komende jaren opkrikken naar 95%. Om dit te bereiken wordt onder andere het principe design for re-use toegepast, worden er meer onderdelen gerepareerd in lokale reparatiecentra. Hier worden modules en onderdelen zodanig opgelapt dat ze weer bruikbaar zijn, ook in nieuwe systemen. Ook worden onderdelen hergebruikt. ASML schrijft in het jaarverslag dat design for re-use tegenwoordig onderdeel is van de design strategie en specificaties. Daarvoor worden modules en subcomponenten modulair ontworpen. Voor deze re-use onderdelen hanteert men dezelfde kwaliteitsstandaarden als voor nieuwe onderdelen.

Lees ook:AWK23: re-furbishment wordt standaard in de industrie

ASML bouwt in Veldhoven een wereldwijd opererend re-use center

Hergebruik van onderdelen uit oude systemen in nieuwe

Een concreet voorbeeld dat ASML beschrijft is het hergebruik van de external interface module (EIM), geproduceerd door Lamers (onderdeel van Aalberts Advanced Mechatronics). Deze module regelt de gasdruk of gastoestroom in de Twinscan XT en NXT systemen. Deze EIM kan opnieuw opgebouwd worden, gekwalificeerd en weer gebruikt in nieuwe systemen die ASML bouwt voor klanten. Re-use bespaart in dit geval per module zo’n 200 kilogram afval en tussen de €40 en €50.000 aan kosten. Een tweede voorbeeld is de EUV reticle masking module (REMA). Onderdelen uit modules die van klanten terugkomen worden hergebruikt in nieuwe modules. ASML zegt dat dit mede helpt om de druk op de supply chain te verminderen evenals het reduceren van afval en carbon footprint. In dit voorbeeld gaat het om een onderzoeksproject, dat input moet opleveren voor een andere manier van werken.

Global re-use center

ASML is in Veldhoven gestart met de bouw van een global re-use center. Hiermee anticipeert het op een grotere re-use stroom nu de installed base van lithografiemachines alsmaar verder uitdijt.

2 gedachten over “Duurzaamheidsdrang van ASML begint de supply chain direct te raken

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest