aluminium

De consolidatieslag bij metaalgroothandels zet komende jaren waarschijnlijk voort. Bedrijfsovernames blijven noodzakelijk om de groeiambities te realiseren en om de klantwensen te kunnen volgen. Dat zijn twee conclusies van het top 25 rapport Metaalgroothandels in de Industrie van Aeternus.


In het trendrapport van het sectorteam Industrial Manufacturing van Aeternus schrijven de samenstellers dat verdere digitalisering en investeren in de digitale supply chain voorwaarden zijn voor de metaalgroothandels om concurrerend te blijven. Hun klanten, de Nederlandse maakindustrie, hebben immers toekomstbestendige partijen nodig die hun rol in de keten blijven vervullen en investeren in automatisering en digitalisering.

Aeternus stelt top 25 Nederlandse metaalgroothandels samen

Aanvullende functies

Behalve dat de klanten nieuwe materialen in het assortiment van de groothandels verwachten, zoeken ze ook steeds vaker aanvullende functies. Denk hierbij aan het leveren van voorbewerkte materialen, technologiepartner zijn en het mee ontwikkelen van nieuwe materialen op basis van vragen en ontwikkelingen in de markt. Verder beginnen vooral de grotere afnemers te vragen naar CO2 reductieprogramma’s. Dit alles roept volgens Aeternus om meer schaalgrootte. Schaalgrootte stelt de bedrijven beter in staat om te gaan met de uitdagingen in de markt.

Top 25 criteria

Het top 25 rapport Metaalgroothandels heeft een ranking gemaakt van de 25 groothandels die het beste scoren op een aantal criteria. Hiervoor zijn de geconsolideerde jaarrekeningen van 2020 en 2021 onderzocht. Om tot een goede vergelijking te komen heeft Aeternus drie beoordelingscriteria gebruikt: de operationele winst (hoeveel rendement realiseert het bedrijf uit één euro brutowinst); EBITDA per FTE als maatstaf voor de arbeidsproductiviteit en return on invested capital als maatstaf voor het rendement op het geïnvesteerd vermogen in de groothandel.

Kleine verschillen in de top

De top 3 zit dicht bij elkaar: Vlietjonge staat op nummer 1, wat het bedrijf te danken heeft aan zowel een hoge ROIC in beide jaren als een forse toename van de operationele winst in 2021. MCB staat op de 2e plek, Douma Staal op de 3e. 2021 is voor nagenoeg alle geanalyseerde bedrijven een uitmuntend jaar geweest. Waar de gemiddelde EBITDA in 2020 nog €5,9 miljoen bedroeg, was deze in 2021 gemiddeld €23,8 miljoen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat deze hoge EBITDA een enigszins vertekend beeld geeft. De ontwikkeling van de prijzen hebben hierin uiteraard een grote rol gespeeld. In tegenstelling tot 2020 was er in 2021 bij het overgrote deel van de bedrijven sprake van een positieve voorraadmutatie.

Hogere arbeidsproductiviteit bij de grotere

Een analyse van de cijfers toont aan dat de grootste ondernemingen gemiddeld de hoogste arbeidsproductiviteit halen en operationele winst. Middelgrote bedrijven lijken hun omvang minder goed om te kunnen zetten in hogere prestatie-indicatoren. Wat opvalt is dat de ROIC afneemt naarmate de bedrijfsgrootte in termen van brutowinst toeneemt. Kleinere metaalgroothandels in de metaalindustrie weten dus betere rendementen te behalen op hun geïnvesteerde kapitaal dan hun grotere concurrenten. Kijk je naar de lange termijn trend, dan zie je aan afname van zowel de gemiddelde EBITDA per FTE en in percentage van de brutowinst in de jaren 2017 – 2020, ongeacht de grootte. De productiviteit per FTE daalt in die jaren zelfs met ruim 34%. De extreme prijsstijgingen in 2021 doen dit beeld kantelen en de productiviteit per FTE schiet zelfs met een factor 3 omhoog.

Pin It on Pinterest