De markt heeft zich in het derde kwartaal nog niet verbeterd voor de Duitse machinebouwers. Die melden via de VDW een daling van de omvang van nieuwe orders met nominaal 9%. Dit keer zijn de bestellingen uit het buitenland net iets meer afgenomen dan die uit Duitsland, respectievelijk met 8 en 8 procent/


“Er is nog steeds geen teken van een ommekeer in de inkomende orders in de Duitse gereedschapsmachine-industrie,” zegt Wilfried Schäfer, directeur van de VDW (Duitse Vereniging van Gereedschapsmachinebouwers.

VS momenteel grotere markt dan China voor VDW leden


Positief puntje: kostendruk neemt af

De zwakke investeringen hebben gevolgen voor de hele wereldeconomie. In Duitsland en Europa als geheel zetten hoge rentetarieven en hoge kosten een rem op investeringen. En consumenten kopen momenteel liever diensten dan producten, maar veel producenten hebben in de nasleep van supply chain onderbrekingen grote voorraden opgebouwd. Deze slinken nu. Positief voor de machinebouw is wel dat de kostendruk afneemt door de gedaalde prijzen voor energie, grondstoffen en halffabricaten dalen. Het probleem voor de machinebouwers is de Chinese markt. Deze leidt sterk onder een zwakke conjunctuur, enerzijds door de vastgoedcrisis, anderzijds door de ingezakte vraag van de Chinese consument.


Amerikaanse maakindustrie blijft het goed doen


Voor de VDW-leden is de Amerikaanse markt momenteel dan ook aantrekkelijker dan de Chinese. De bestellingen uit de VS liggen momenteel hoger dan die uit China. Tijdens de EMO Hannover, in september, gaf AMT President Douglas K. Woods al aan dat de maakindustrie in de VS ‘hot’ is. Reshoring en duurzaamheid zijn twee van de drijfveren om te investeren in productietechnologie. Maar hij plaatste wel kanttekeningen bij de houdbaarheid van de hoge investeringen. De loonstijgingen zijn te fors. Automatisering is volgens hem daarom absoluut nodig in de Amerikaanse maakindustrie. Overigens heeft AMT zelf de cijfers over september bekend gemaakt: vergeleken met een jaar geleden namen de bestellingen van nieuwe machines in de eerste drie kwartalen van 2023 af met 13,8%. “Maar we zitten nog steeds boven langjarige gemiddelden”, aldus Woods. Hij ziet onder andere de verspanende toeleveranciers fors investeren. Hij ziet onder andere een verschuiving naar geautomatiseerde machines.


Bezettingsgraad daalt

Dankzij de volle orderboeken en de hogere afzetprijzen zien de Duitse machinebouwers hun omzet dit jaar wel groeien. De VDW schat met 14 procent. Maar deze groei vlakt af. De bezettingsgraad is bovendien gedaald van 90,5 procent naar 88,5 procent. Stilaan beginnen de orderboeken leeg te lopen. De VDW durft geen voorspelling voor 2024 te doen.


Pin It on Pinterest