Made-in-Europe.nu

Techconn: podium voor Nederlandse en Duitse maakindustrie

Techconn is een nieuw podium voor de maakindustrie in Oost Nederland en het aangrenzende Duitsland. Op 16 juni ontmoeten ondernemers, opdrachtgevers maar ook ontwerpers, productie- en materiaalexperts uit beide landen elkaar op het evenement in het Hazemijercomplex in Hengelo. Gedurende het eendaagse evenement vinden er vier workshops plaats en presenteert Metaalunievoorzitter Fried Kraanen het smart industry concept.

 

Nieuw initiatief brengt grensoverschrijdende maakindustie bijeen

Techconn is een initiatief van Innon, een start-up opgericht door Petra Deterink en Raymond Belderink, twee ondernemers met een respectabele staat van dienst in de maakindustrie. Zij krijgen voor hun initiatief om een nieuw, grensoverschrijdend podium aan de maakindustrie te bieden, steun van tal van organisaties, zoals Koninklijke Metaalunie. Fried Kraanen, voorzitter: “In een tijd van verandering moeten wij als ondernemers scherp blijven en kijken waar onze kansen liggen. Dus ook kijken bij en in gesprek gaan met de buren. Ik ben blij met dit initiatief omdat er weinig kansen zijn om in eigen land in contact te komen met de belangrijkste afzetmarkt.” Ook de Verenigde Maakindustrie Oost ondersteunt het initiatief evenals andere organisaties uit de industrie en ondernemerswereld. Aan Techconn doen ruim 50 bedrijven en organisaties uit Nederland en Duitsland mee.

 

Workshops voor de bezoekers

Standhouders op Techconn vertegenwoordigen het hele ecosysteem van de maakindustrie. Niet alleen de maakbedrijven zelf staan er, ook onderwijsinstellingen en kennisinstituten, ontwikkelaars, materiaalexperts. innovatie en creativiteit zijn de twee sleutelbegrippen. Voor de bezoekers is een bezoek aan Techconn extra interessant omdat er vier workshops worden gegeven, die elk drie keer herhaald worden, zodat iedereen er de kennis kan opdoen. Vosteq geeft de workshop Smart Manufacturing, waarin aspecten aan bod komen zoals moderne productietechnieken, excellente prosessen, digitalisering en zelfsturende en zelflerende organisatie. Word Lenig organiseert de workshop Van maakindustrie naar waardeindustrie. Daarin gaat het onder meer om een mix van business development en klantgerichte communicatie om je als organisatie sneller en doelgerichter te positioneren.

Workshop QRM: 50% doorlooptijdreductie, tot 20% kostenbesparing

Spartners geeft een workshop Quick Respons Manufacturing, een actueel onderwerp dat momenteel leeft in de Nederlandse maakindustre, die steeds sneller moet reageren op de marktvragen. QRM biedt mogelijkheden om doorlooptijden te reduceren met meer dan 50% en kosten met 10 tot 20%, de workshop biedt een inkijk in de systematiek en reikt de eerste handvatten aan. de vierde workshop wordt gegeven door Stevens ide Partners en gaat over Trends in design voor technische producten en machines. Vormgeving speelt immers ook in de industrie een steeds belangrijkere rol en bepaalt mede de positie die een machinebouwer in de markt inneemt. De workshops vinden plaats van 11.0 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur.

 

Smart Industry

Techconn wordt afgesloten met de presentatie Smart Industry door Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie (om 17.00 uur). Aansluitend is er een pitch over de stand van zaken in de maakindustrie. gedurende de hele dag geven ROC studenten demonstraties. Techconn vindt op 16 juni in het Hazemijercomplex in Hengelo en start om 10.00 uur.

 

Pin It on Pinterest