Made-in-Europe.nu
additive manufacturing

Roadshow Verspanen: ASML deelt kennis over productie

De productie van de EUV chipmachine van ASML komt op stoom. Dat is positief voor de verspanende toeleveringsindustrie. De eisen die ASML stelt aan componenten voor deze machine liggen echter hoog. Qua technologie betekent dit de juiste strategie kiezen, de beste bewerkingstechniek. Tijdens de Roadshow Verspanen van het Mikrocentrum beantwoorden verspaningsexperts van ASML de technische vragen die ongetwijfeld bij menig toeleverancier bestaan.

 

Mikrocentrum start Roadshow Verspanen voor toeleveranciers

Roadshow Verspanen is een nieuw evenement, georganiseerd door het Mikrocentrum in samenwerking met het Knowledge Sharing Centre en ASML. “We laten de deelnemers zelf de inhoud bepalen”, zo vat Karin Mous van het Mikrocentrum de kern van het concept samen. Verspanende toeleveranciers kunnen hun technologievragen vooraf indienen. Die kunnen op een groot aantal onderwerpen betrekking hebben: van de reinheid van de componenten tot en met geometrische maatvoering.

 

Specifieke productiekennis

“We willen kennisdelen bevorderen”, zegt Karin Mous over het nieuwe concept. “ASML gaat kennis over de productieprocessen van de frees- en draaistukken delen met de toeleveranciers.” Dat klinkt wellicht vreemd, omdat de chipmachinefabrikant de laatste jaren qua technologie juist erg afhankelijk is geworden van de supply chain. Toch zit er met name op het gebied van product- en proceseisen veel kennis bij het Veldhovense bedrijf. Bovendien beschikt ASML over experts die bij tal van onderzoeken en projecten betrokken zijn. Ook deze kennis gaan delen. Omdat de deelnemers aan het event de vragen stellen, is er inhoudelijks nog weinig te zeggen over de bijeenkomst op 9 februari in het nieuwe ASML Experience Center van ASML. De vragen die de verspaners kunnen indienen, kunnen gaan over de specifieke reinheidseisen die ASML hanteert, maatnauwkeurigheid maar ook meer procesgerichte vragen zoals het verwerken van CAD modellen in CAM software op een manier dat zoveel mogelijk geautomatiseerd en papierloos wordt gewerkt. Ook een onderwerp als additive manufacturing kan aan bod komen. Verspaners kunnen hun vragen stellen door een email te sturen naar themabijeenkomsten@mikrocentrum.nl

 

Knowledge Sharing Centre ASML

Het Mikrocentrum werkt bij dit evenement samen met het Knowledge Sharing Centre. Dit is een onafhankelijk platform voor kennisdelen, dat oorspronkelijk is geïnitieerd door ASML en United Brains. Het platform stimuleert kennisuitwisseling tussen engineering en manufacturing om daarmee de maakindustrie naar een hoger niveau te tillen.

De Roadshow Verspanen vindt op 9 februari 2018 ’s ochtends plaats in het ASML Experience Centre in Veldhoven. Het is de bedoeling in de toekomst soortgelijke evenementen te organiseren bij andere voor de verspanende industrie belangrijke bedrijven.

 

2 comments

Pin It on Pinterest