Made-in-Europe.nu

Maken in de 21e eeuw: naast digitalisering ook sociale en technische innovatie nodig

Platformen vormen de infrastructuur van de 21e eeuw. En digitale marktplaatsen de plekken waar de maakindustrie nieuwe orders binnenhaalt. Platformen en digitale marktplaatsen vormen de backbone van de digitalisering in de maakindustrie. Digitalisering is echter slechts één pijler. Hardware blijft nodig: machines, gereedschappen, koelsmeermiddelen, automatiseringssystemen et cetera. Ook op dat vlak staat innovatie niet stil. Sociale innovatie is de derde pijler onder de transformatie. Helaas zien maakbedrijven die nog wel eens over het hoofd.

 

Nieuwe editie Solutions Magazine belicht innovaties van alle kanten

De nieuwe editie van Solutions Magazine besteedt aandacht aan alle drie de pijlers. De transformatie van de maakindustrie kan echter niet alleen van de kant van de leveranciers komen. Ook de maakbedrijven zelf moeten bereid zijn te veranderen. Er zijn nieuwe maaktechnieken beschikbaar, waarmee ook kleinere bedrijven hun voordeel kunnen doen. Zoals 3D metaalprinten.

 

Regels rond koelsmeermiddelen gaan veranderen

Er zijn ook op het vlak van regelgeving veranderingen gaande die over enkele jaren elk verspanend bedrijf gaan raken. Toxicoloog Angelique Welten van het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is in een interview in Solutions Magazine heel stellig: met de nieuwe classificatie denkt zij niet dat vanaf 2022 formaldehydedonoren in koelsmeermiddelen nog toegelaten zullen zijn. Zeker niet omdat er al alternatieven zijn.

 

Operational Excellence eerste stap, dan pas digitaliseren

Een ander artikel in Solutions Magazine dat eigenlijk verplichte kost is, is het interview met Patrick De Vos van Seco Tools. De verspaningsexpert schetst hoe bedrijven anders over hun productie en optimalisatieprocessen moeten gaan denken, nu series kleiner worden en de markt om een snellere reactie vraagt. “De mens wordt wel eens vergeten als men over Industrie 4.0 praat”, aldus De Vos. “Iedereen zet gelijk in op digitalisering, maar dat moet je pas doen als je de rest goed georganiseerd hebt. Operational Excellence is nodig voordat je de volgende stap kunt zetten.”

 

De driedaagse werkweek

Sociale innovatie: bedrijven kunnen daar niet meer om heen. John Kerkhoffs, buitendienstadviseur bij Koninklijke Metaalunie, schetst in de nieuwe editie van Solutions Magazine een voorbeeld van sociale innovatie. De driedaagse werkweek levert medewerkers op die meer tevreden zijn én méér bedrijfsuren in de week zijn, zonder extra kosten. In deze tijd van krapte op de markt voor vakmensen komt dat voor veel bedrijven als geroepen.

Heb je Solutions Magazine niet met de post ontvangen? Hier kun je de editie online lezen en hier kun je het blad downloaden.

 

1 comment

Pin It on Pinterest