Made-in-Europe.nu

Digitalisering zonder machine- en sociale innovatie weinig effectief

Je kunt geen beurs of evenement voor de verspanende industrie bezoeken, of het is Industrie 4.0 en digitalisering wat de klok slaat. Daarmee alléén kom je er echter niet. Innovatie op machinegebied, automatisering, gereedschappen, koelsmeermiddelen én sociale innovatie zijn net zo goed onmisbaar om als verspanend bedrijf succesvol te blijven. De komende editie van Solutions Magazine laat zien hoe digitalisering en machine- en sociale innovatie elkaar versterken.

 

Solutions Magazine brengt machine-, digitale- en sociale innovatie in de verspaning in beeld

In september verschijnt de tweede editie van Solutions Magazine, het zusje van het Jaarboek Verspanen. In Solutions Magazine worden praktische voorbeelden getoond hoe bedrijven met state-of-the-art oplossingen inspelen op de veranderende omstandigheden in de maakindustrie.

 

Chiron Mill 6000

Wila verspaant in Lochem enkelstuks manarm in de cel met 6 Chiron Mill 6000 bewerkingscentra.

 

Maak proces inzichtelijk

Dat gebeurt met automatisering. Daarbij gaat het om méér dan alleen robots en andere systemen voor automatische belading. Bij alle automatiseringsoplossingen is volgens Huib Wennekes, technisch directeur van Dormac CNC Solutions, procesoptimalisatie een must. “Wil je machines automatiseren en die extra uren ook zonder verstoring kunnen benutten, zal je echt eerst serieus het proces inzichtelijk moeten maken. Onderzoek welke procesverstoorder op de loer ligt en voorkom deze”, zegt hij in Solutions Magazine. Dat je ook enkelstuks productie kunt automatiseren, toont WILA. De afgelopen jaren heeft de fabrikant van kantpersgereedschappen samen met Chiron en enkele andere partners een volledig geautomatiseerde productiecel gebouwd waarin zes Chiron Mill 6000 High Performance bewerkingscentra 24 uur per dag enkelstuks verspanen, bediend door slechts twee operators per shift. Door te automatiseren kan WILA flexibeler inspelen op vragen van de klanten, zegt Frank Rouweler, R&D-directeur in een interview in de komende editie. Voor eind 2018 moet tweede, identieke cel draaien. Solutions Magazine besteedt verder aandacht aan Matec, dat op de komende AMB 2018 een doorontwikkeling van de ‘Fahständer’ machine toont. De nieuwe HV-machines frezen per minuut 10.000 kubieke centimeter aluminium, met een hoge nauwkeurigheid en dynamiek.

 

Matec heeft de machine met beweegbare kolom doorontwikkeld voor grotere verspaningscapaciteiten in combinatie met nauwkeurigheid en dynamiek.

Méér bedrijfsuren, méér tevreden medewerkers

Automatisering en snellere machines helpen de productiviteit van een verspanend bedrijf te verhogen. Méér bedrijfsuren dragen daar eveneens aan bij. Zeker nu de meeste bedrijven amper aan goede vakmensen kunnen komen, is sociale innovatie een middel om zowel de productiviteit te verbeteren alsook de tevredenheid van de medewerkers te verhogen. John Kerkhoffs, adviseur bij Koninklijke Metaalunie, schetst in Solutions Magazine hoe bedrijven hun bedrijfsuren fors kunnen vergroten door met het Verschoven Werktijden Systeem te gaan werken. “Het systeem past bij het veranderend maatschappelijk beeld. Mensen willen anders werken”, zegt hij.

 

Agile worden

Bedrijven moeten wel anders gaan werken, meent Thomas Hedenborg, CEO van Fastems. Ze moeten agile worden. Fastems is hier zelf mee bezig. “Wij gaan ervan uit dat de medewerkers intelligent zijn, creatief en het goede willen doen. Daarom mogen medewerkers fouten maken. Dat levert innovatiepotentieel op, dan neem je af en toe maar een klein verlies vanwege een fout.” Het vergt wel een andere mindset. Ook Patrick De Vos, die bij Seco Tools de nieuwe gereedschappentak leidt, vindt het tijd dat verspanende bedrijven hun werkwijzen aanpassen aan de nieuwe realiteit, die van high mix low volume. Dit voorjaar heeft Patrick De Vos voor het eerst in Europa de masterclass Next Step gegeven voor een aantal Nederlandse en Belgische bedrijven. Het doel is om de deelnemers handvatten aan te reiken waarmee ze de balans vinden tussen optimale inzet van moderne verspaningstechnologie, maar wel binnen de bedrijfseconomische kaders van high mix low volume. Patrick De Vos: “Want de toekomst is aan de bedrijven die snel reageren.”

 

Met verschoven werktijden kunnen bedrijven inspelen op de behoefte van de jonge generatie vakmensen en tegelijkertijd het aantal bedrijfsuren uitbreiden, zonder extra kosten.

 

Nog meer

In de nieuwe editie van Solutions Magazine kun je verder onder andere lezen over waarom bedrijven hoognodig naar hun koelsmeervloeistoffen moeten gaan kijken, nu bekende biociden in Europa uitgefaseerd worden; over de online fabriek die op de AMB live draait en waarin klanten de productie sturen en over hoe een fijnmechanisch familiebedrijf nieuwe klanten wint door 3D metaalprinttechnologie van DMG Mori te koppelen aan de verspanende capaciteiten.

Solutions Magazine verschijnt in week 37 in een oplage van 5.000 exemplaren.

 

 

1 comment

Pin It on Pinterest