Als reactie op economische effecten van Covid-19 maatregelen, zullen 3D printen, automatiseren, distributed manufacturing et cetera een impuls krijgen. De noodzaak om te reageren op economische impact van de vele lockdownmaatregelen stuwt de opmars van technologie gedreven productietrends. Het risico bestaat echter dat er een overreactie gaat plaatsvinden. En dat kan welvaartseffecten die aan vier decennia van globalisering te danken zijn, teniet doen, waarschuwt het World Economic Forum (WEF). Bovendien dreigt dit tot een nog grotere kloof in de beroepsbevolking tussen degene met digitale skills en de groep zonder.


Opeens blijkt dus die goedkope toeleverancier in een ander werelddeel toch een kostbare te zijn, als door het dichtgaan van grenzen onderdelen niet geleverd worden en machines hier niet afgebouwd kunnen worden. En als de hele wereld medische hulpmiddelen wil, blijkt het lastig te zijn wanneer de meeste leveranciers in China zitten. “De zwakte van goed georganiseerde maar fragiele, just-in-time wereldwijde toeleveringsketens werd blootgelegd toen de pandemie al snel toeleverketens verstoorde”, schrijft het World Economic Forum (WEF) in een speciale Covid-19 editie van de jaarlijkse risicoverwachtingen (Risk Outlook).

De contact-free economy krijgt een impuls

Hierin schetst het WEF samen met de onderzoekspartners de risico’s die samenhangen met een meer structurele verandering in de economie als gevolg van de Coronapandemie. Een hoofdstuk is gewijd de onverwacht snelle acceptatie van technologie, zoals 3D printen, thuis werken, video conferencing et cetera. Het WEF noemt technologie als een kritisch onderdeel van de reactie op de Covid-19 crisis. Het rapport zegt hierover:

The lockdown has had economically destructive effects, but it has also fuelled the tech-enabled contact-free economy

World Economic Forum

Lees ook: Is robotisering nu goed of slecht voor de arbeidsmarkt?

Supply chains worden heroverwogen.

Automatiseren terwijl hybride-model beter is

Werd de interesse voor technologie tot voor kort vooral gevoed door efficiencywinst in supply chains en voorraadmanagement, nu zoekt men hoe de technologie kan bijdragen aan een grotere veerkracht van organisaties. De onderzoekers zeggen dat werkgevers wel eens zouden kunnen gaan twijfelen om hun medewerkers terug naar de fabrieken te halen als men aanvullende beschermingsmaatregelen moet nemen. Dit zal de vraag naar automatisering aanjagen. Ook in toepassingen waarin een meer hybridevorm – mens samen met robot of cobot – een betere oplossing zou zijn. Zeker bedrijven die geen toegang hebben tot een grote pool aan werknemers of goedkope arbeidskrachten, zouden voor automatisering kunnen kiezen om hun organisatie veerkrachtiger te maken.

Extra werkloosheid door technologie

De deelnemers aan het WEF onderzoek zeggen dan ook dat extra werkloosheid door het versneld automatiseren van arbeid een neveneffect van de crisis kan zijn. Een op de vijf respondenten schat dit risico net zo groot in als de kans op een wereldwijde recessie. Het WEF waarschuwt dat deze trend kan leiden tot een groeiende tweedracht in de beroepsbevolking, die gekarakteriseerd wordt door polarisatie en een steeds grotere kloof in digitale vaardigheden van medewerkers. Hetzelfde kan ontstaan op het niveau van landen: er kan een gap ontstaan tussen geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde landen.

Het WEF komt niet met oplossingen, maar geeft aan het eind van het rapport wel vragen die beslissingnemers zich moeten stellen. Het hele rapport kun je hier downloaden

Pin It on Pinterest