Het platform voor de maakindustrie Tech2B en AM-belangenbehartiger Flam3D slaan de handen ineen. Hierdoor krijgen partijen die op het platform onderdelen willen bestellen direct toegang tot AM-kennis bij het Flam3D netwerk. “We zien namelijk dat de vraag naar 3D printen op ons platform toeneemt”, zegt Jaap Waalen, Key Accountmanager bij Tech2B.

Tech2B en Flam3D hebben, hoe verschillend ze ook zijn, gemeenschappelijk dat ze vraag en aanbod bij elkaar willen brengen en zo de maakindustrie competitiever maken. “Wij koppelen maakbedrijven aan elkaar. Flam3D wil meerwaarde creëren door leden onderling in contact met elkaar te brengen en met andere bedrijven. Daarom is de samenwerking met Flam3D een goede aanvulling voor Tech2B”, legt Jaap Waalen uit.

Flam3D treedt als premium partner toe tot het platform voor de maakindustrie

Toenemende interesse in 3D printen

Bij het online platform, dat gestart is vanuit de Brainportregio,  trekt inmiddels steeds meer deelnemers uit de rest van Nederland en België en Groot Brittannië. Er zijn ook al 3D printbedrijven actief op Tech2B. En er zit een licht stijgende lijn in het aantal aanvragen voor 3D printstukken. Vooral voor kunststof producten. Onbekendheid met de technologie maakt het voor wie op zoek is naar een oplossing niet gemakkelijk om bij het juiste aanbod terecht te komen. ”Je weet als gebruiker niet altijd welke technologie geschikt is, wat de mogelijke alternatieven zijn of hoe je een bepaald stuk kan maken.”, verduidelijkt Jaap Waalen. “Flam3D is dan eenvoudig te benaderen als actieve kennispartner binnen het platform en kan wegwijs maken en adviseren bij alle vraagstukken die met 3D printen te maken hebben”.

Competitievere maakindustrie

Kris Binon, directeur Flam3D, denkt de toegevoegde waarde van het platform te kunnen versterken met onafhankelijk advies en een neutrale doorverwijzing. “Zo nodig verwijzen we ook door naar technische experts of consultants die samen met de klant een onderzoeks- of implementatietraject kunnen afleggen.” Tech2B en Flam3D vinden de samenwerking niet meer dan logisch: Tech2B heeft het platform, Flam3D de kennis en gezamenlijk hebben ze het doel namelijk een competitievere maakindustrie. Kris Binon: ”En 3D-printing is één middel tot dat doel. Met die complementaire sterktes hebben we elkaar dus iets te bieden. En daar wordt de hele maakindustrie beter van.”

Geïnteresseerden kunnen terecht op de website van Tech2b waar ook Flam3D geregistreerd is als premium partner. Binnenkort wordt het binnen het Tech2B platform mogelijk om aan te geven dat je als bedrijf lid bent van Flam3D. Ook kunnen leden en overige bedrijven via het platform direct met Flam3D in contact komen wanneer ze behoefte hebben aan advies of input.

Foto: Jaap Waalen (links) samen met Kris Binon op de Nederlands-Belgische grens, die in de samenwerking niet bestaat.

2 gedachten over “Tech2B en Flam3D: samen werken aan competitievere maakindustrie

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest