Made-in-Europe.nu
IAMM

Samenwerking hogescholen rond 3D metaalprinten in IAMM

Hightech bedrijven moeten vooral breder in de keten kijken als ze op zoek gaan naar de zin en mogelijkheid om additive manufacturing in te zetten. “3D printen is een productietechniek die je moet inzetten als het kan en vooral niet als het geen meerwaarde biedt.” Met die boodschap presenteerde Rein van der Mast, onderzoeksleider 3D Printen in Metalen bij Fontys Engineering, deze week de samenwerking die de hogescholen Saxion, Windesheim en Fontys verder willen ontplooien op het vlak van industrieel additive manufacturing.


Rein van der Mast presenteerde de IAMM plannen (Industrial Additive Manufacturing in Metals) tijdens het Holland High Tech event in een van de parallelsessies. Daaraan hebben zo’n vijftig vooral managers uit de hightech industrie deelgenomen. Het initiatief voor IAMM komt van Rein van der Mast zelf. Hij heeft de drie hogescholen, die elk over 3D metaalprintcapaciteit beschikken, enthousiast gekregen om te gaan samenwerken. Met steun van bedrijven, opleidingscentra en brancheorganisaties zoals Flam3D is een projectvoorstel ingediend voor een Sprong subsidie van Regieorgaan SIA.

Fontys, Saxion en Windesheim brengen met Industrial Additive Manufacturing in Metal AM naar hightech industrie

Rein van der Mast tijdens de workshop op het Holland High Tech event.

In juiste toepassing inzetten

Het doel van het project is hightech bedrijven bewust te maken van de kansen die additive manufacturing in metaal biedt, maar ook van de beperkingen. “Metaalprinten heeft voordelen, maar kent ook minder goede aspecten. Je moet voordelen optellen en nadelen aftrekken en onder aan de streep moet je dan beter uitkomen met de nieuwe oplossing”, aldus de Fontys onderzoeksleider in zijn presentatie tijdens het Holland Hightech Event. Hij denkt dat er meer naar de keten als geheel moet worden gekeken.

Samenwerking in de keten

Ook moet er meer worden samengewerkt voor een succesvolle implementatie van AM. Rein van der Mast: “Een hechte aaneenschakeling van de schakels in de keten is een belangrijke voorwaarde bij de transitie die nodig is voor een succesvolle, omvangrijke implementatie van het metaalprinten. Die ontbreekt. De ontwerper en de werkvoorbereider moeten elkaar makkelijk weten te vinden, of misschien liever nog:  in een en dezelfde persoon verenigd zijn.”

De hogescholen zijn zo enthousiast over de mogelijkheden die de samenwerking biedt, dat ze besloten hebben onder de noemer IAMM gezamenlijk naar de industrie te gaan, ook al is de projectaanvraag nog niet goedgekeurd. 

fontys.nl/iamm  

Pin It on Pinterest