Made-in-Europe.nu

Dassault Systèmes wil in 2040 netto nul-emissies

Tegen 2040 moet de CO2 emissie van Dassault Systems netto nul zijn. Een belangrijke rol in het realiseren van dit doel is weggelegd voor het 3DExperience platform en meer specifiek Virtual Twin Experiences. Daarmee wil het ook klanten ondersteunen om hun emissies te reduceren.


Dassault Systèmes committeert zich aan de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord en wil duurzaamheid op wereldwijde schaal in hoog tempo stimuleren met het gebruik van Virtual Twin Experiences. De maatregelen die het daarvoor neemt, zijn nu goedgekeurd door het Science Based Targets initiatief (SBTi). Deze instantie beoordeelt of de doelstellingen van bedrijven op klimaatvlak wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Doelstellingen korte termijn goedgekeurd door SBTi

Dassault Systèmes heeft in het 2e kwartaal van dit jaar de omzet zien groeien naar €1,16 miljard, mede door 26% groei bij het 3DExperience platform. Bernard Charlès, Vice Chairman en Chief Executive Officer van Dassault Systèmes, zegt: “Op weg naar een post-pandemische wereld zijn bedrijven en hun managers de parameters voor het toekomstig leiderschap opnieuw aan het definiëren. Allereerst beschouwen ze virtualisatie van industrieën en de economie – dat verder gaat dan digitalisering en andere mogelijkheden tot innovatie – als missiekritisch. Ten tweede is er een belangrijke focus op duurzaam innoveren in alle sectoren van de economie.”

Ook leveranciers moeten zich binden

De software ontwikkelaar wil de uitstoot van broeikasgassen door zakenreizen en woon-werkverkeer van medewerkers tegen 2027 verminderen met 23% ten opzichte van 2019. De absolute scope 1 en 2 broeikasgassen emissies moeten tegen die tijd 34% lager liggen. De verplichting die Dassault Systèmes zichzelf oplegt heeft ook consequenties voor leveranciers (scope 3, de waardeketen) aan het Franse concern. 3DS verbindt zich ertoe dat 52% van zijn leveranciers naar emissies van aangekochte goederen en diensten en kapitaalgoederen tegen 2025 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen heeft. 3DS wil de resterende emissie van broeikasgassen, die overblijven nadat wetenschappelijk onderbouwde maatregelen zijn genomen, compenseren.

Virtual Twin Experience gaat Product Life Cycle Management ingrijpend veranderen

 Gamechanger PLM

Om de resterende uitstoot te compenseren en duurzaamheidsverbintenissen tegen 2040 na te komen, zal Dassault Systèmes samenwerken met industriële bedrijven. Gezamenlijk werken zij aan de ontwikkeling van innovatieve technologische oplossingen, die koolstofdioxide permanent uit de atmosfeer verwijderen. Hierbij maken zij gebruik van Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE-platform. Dit is de kern van Virtual Twin Experiences, volgens Dassault Systèmes een gamechanger voor Product Life Cycle Management. Ze kunnen scenario’s simuleren waarin gegevens uit de echte wereld worden geïntegreerd om ideeën zonder risico te testen en te verbeteren, om het proces van waardecreatie te stroomlijnen en om zodanig emissies en afval te reduceren. “De Virtual Twin Experience is echt een doorbraak in het aanpakken van de hedendaagse uitdagingen”, aldus Bernard Chalès. Door mod-sim- en AI-datatechnologieën te integreren, stellen we onze klanten in staat om nieuwe oplossingen te bedenken en wetenschappelijke doorbraken te realiseren.”

Hier vind je meer informatie over de duurzaamheidsdoelen van Dassault Systèmes. Onderstaande infographic laat zien wat de afgelopen jaren op dit vlak bereikt is.

2 comments

Pin It on Pinterest