LCA

Dassault Systèmes integreert een tool in 3DExperience platform waarmee engineers de milieu-impact van de producten, materialen en processen kunnen minimaliseren. Met de Sustainable Innovation Intelligence wordt er vanuit de software direct een koppeling gemaakt naar de LCA data in de database van de non-profit organisatie ecoinvent Association. Tijdens het ontwerpproces wordt de impact al duidelijk.


De LCA datasets van ecoinvent verstrekken informatie over de natuurlijke hulpbronnen die aan het milieu worden onttrokken, de vervuiling die vrijkomt in water en bodem, de emissies die vrijkomen in de lucht, de producten die vanuit andere processen afkomstig zijn, en de producten, de bijproducten en het afval dat wordt geproduceerd in diverse sectoren op zowel mondiaal als regionaal niveau. Dankzij de koppeling krijgen product-ontwikkelaars en engineers direct inzicht in de impact die hun ontwerp heeft. Ze kunnen zo gegevens uit eerdere levenscyclusanalyses (LCA) in hun ontwikkelomgeving gebruiken.

Koppeling met databank ecoinvent Association geeft realtime inzicht in milieu impact

Ecodesigns integreren in upstream denken

“Veel bedrijven werken aan het verminderen van hun uitstoot. Zij streven ernaar om tegen 2030 meer circulaire bedrijfsmodellen te ontwikkelen door hun productlijnen en productiesystemen opnieuw te ontwerpen. De meeste oplossingen meten de footprint op een manier die niet meer past bij de huidige economie”, zegt Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing and Sustainability bij Dassault Systèmes. Om daadwerkelijk disruptieve innovatie te stimuleren, moeten bedrijven ecodesign principes integreren in het upstream-denken over hun toekomstige producten en processen. Door gebruik te maken van virtual twins kan dit zonder dat er fysieke producten worden gemaakt en dus de impact al fysiek wordt.

Vroegtijdig bijsturen

Door deze impact al heel vroeg in het designproces in kaart te brengen, kan men vroegtijdig bijsturen. Sustainable Innovation Intelligence integreert de levering van materialen, ontwerp, productie, operations, logistiek, verkoop, marketing en recycling van een product of systeem. Het biedt via het 3DExperienceplatform realtime inzichten waarmee teams problemen of verbeteringen virtueel kunnen identificeren, nog voordat ze er in de fysieke wereld naar handelen. Hierdoor kan men een ander materiaal kiezen, het ontwerp aanpassen of voor een ander productieproces gaan.

Dassault Systèmes is de eerste softwareontwikkelaar die op deze manier de data van ecoinvent Association gebruikt.

2 gedachten over “Dassault Systèmes integreert LCA datasets in 3DExperience platform

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest