Het 3D model gaat in steeds meer ketens de hoofdrol spelen. Van productontwikkeling tot productie tot service: voor elke stap kan men het 3D model gebruiken om tijd te winnen, handelingen te automatiseren, processen te stroomlijnen en uiteindelijk de kwaliteit ee verhogen. Re-use your CAD-data, zo zegt Jennifer Herron, oprichter en CEO van Action Engineering. Precies dat laat 3D Production Days volgende maand zien.


Mikrocentrum bundelt in juni vier evenementen onder de vlag van 3D Production Days: RapidPro, MBD Solutions Event, Virtual (R)evolution en het Smart Maintenance Congres. “Het 3D model is een gemeenschappelijk iets in het proces van idee tot maken. Het 3D model wordt steeds meer de single source of truth. Dat brengen we voor bezoekers samen”, zegt Karin Mous, Eventmanager bij Mikrocentrum, over de motivatie om de evenementen te bundelen.

3D Production Days verbindt de losse eindjes tot een integrale visie

Het 3D model zorgt voor meer eenduidigheid in de keten.

Model Based Definition

Voor maakbedrijven lijkt in eerste instantie vooral het MBD Solutions Event van belang. Sinds ASML enkele jaren geleden de transitie van de 2D tekening naar Model Based Definition in gang heeft gezet, schakelen meer OEM’s over op het toevoegen van PMI data aan het 3D CAD-model als alternatief voor technische tekeningen. Dat zal leiden tot een toename van het gebruik van platformen, zegt Jos Voskuil, PLM-coach en blogger. “Door alle partijen met elkaar te verbinden, lopen informatiestromen sneller en zonder vertaling door de ketens heen. En we kunnen de ketens optimaliseren.” Hij noemt dit zelf de connected approach. Jos Voskuil is  keynote spreker op het MBD Solutions Event. Wat de container heeft gedaan in de transportindustrie, gaat volgens hem Model Based Definition doen in de maakindustrie. Doordat partijen in de waardeketen nu voortdurend data moeten converteren en weer interpreteren naar eigen formaten, ontstaat er een stroperig proces, met een grote foutkans. Als je al die datasets aan elkaar koppelt – de connected approach – kan de keten veel sneller en efficiënter werken.

Leestip: interview met Jos Voskuil in Solutions Magazine maart 2022

Vervangingsonderdelen on-demand printen

Hoe je CAD-data kunt hergebruiken, tonen de andere drie evenementen van 3D Production Days. Heel tastbaar is dit bij RapidPro, door velen onterecht nog geassocieerd met uitsluitend 3D printen of additive manufacturing. De technologie is al lang het stadium van prototyping voorbij. 3D printen wordt al ingezet voor eindproducten en kleine series. De digitale assets die engineers in de productontwikkelingsfase creëren, kun je aan het einde van de levensfase van een product  nog eens gebruiken. Dat realiseert men zich amper, betoogt Bart Van der Schueren, CTO van Materialise. Hij heeft het dan over het aanhouden van reserveonderdelen als een product niet meer gemaakt wordt. “Het aanhouden van de productietools is kostbaar; of bedrijven moeten grote aantallen bestellen omdat leveranciers minimale besteleenheden hanteren. De markt voor onderhoud- en vervangstukken voor end of life producten leent zich heel goed voor on-demand printen.”

Gieterijen combineren digitalisering en traditioneel vakmanschap

Hier ligt dus een link tussen het MBD Solutions Event – met PMI data als enabler – en RapidPro en het Smart Maintenance congres. Zowel in het lezingenprogramma als bij de exposanten vind je in juni tal van praktische tools die kunnen worden ingezet bij het digitaliseren van voorraden, het produceren van obsolete parts en het maken van enkelstuks. De gieterijen en een partij als Castlab laten zien dat de digitale technologie – 3D model en 3D printen van tooling – naadloos aansluit op de oude, vertrouwde productietechnologie. Maar wel met veel korte doorlooptijden en kosten én minder handjes. Smart Maintenance Congres gaat overigens nog een stap verder door de inzet van digitale middelen te gebruiken om tijdens te weten wanneer onderhoud nodig is.

Castlab
Koen Melis met in zijn hand een ge-3D-print zandmodel voor snelle productie van gietstukken.

VR en AR in de maakindustrie

CAD-ontwikkelaars zijn al volop bezig met Virtual en Augmented Reality. Daarmee kan men  zowel de productontwikkelingsfase versnellen, in de productiefase efficiënter werken alsook het onderhoud vereenvoudigen. Steeds meer machinebouwers zijn in de afgelopen twee jaren gaan experimenteren met Augmented Reality in de onderhoudsdiensten om op afstand monteurs te ondersteunen. ASML is daar slechts een voorbeeld van. Productconfiguratoren bieden met deze visualisatietechnologie een nieuwe dimensie. Kijk je puur naar de productietechnologie, zijn er ook al voorbeelden, bijvoorbeeld in de kwaliteitscontrole.

Rode draad

Het 3D model loopt dus als een rode draad door de hele levenscyclus van een prodict of onderdeel. Dat brengt 3D Production Days in beeld. Mikrocentrum organiseert het evenement op 22 en 23 juni in het Klokgebouw in Eindhoven.. RapidPro vindt beide dagen plaats. Het Smart Maintenance Congres en Virtual (R)evolution staan op 22 juni op de agenda; MBD Solutions Event op 23 juni. De exposanten zullen beide dagen aanwezig zijn. Het volledige programma en de registratielink vind je hier

1 gedachte over “Het 3D model als rode draad door de product levenscyclus

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest