modelgebaseerd bewerken

Sirris heeft de eerste drie modellen voor modelgebaseerd CNC-frezen vrijgegeven. Met deze modellen, die online vrij toegankelijk zijn, biedt de Belgische kennisorganisatie verspaners een tussenstap naar het sensor gebaseerd verspanen in de toekomst. Eerder zijn al de modellen voor CNC-draaien vrijgegeven in het kader van Modelgebaseerd bewerken.


Peter ten Haaf, manager Precisiebewerken bij Sirris, ziet deze modellen als een middel waarmee verspaners sneller tot het juiste programma kunnen komen, minder tijd verliezen door trial and error en kunnen inspelen op het afnemend kennisniveau in de verspaning. Ze zijn daarnaast een tool om snel te controleren of het zelf gemaakte programma wel de meest energie-efficiënte oplossing is.

Gratis online-tool Modelgebaseerd bewerken helpt eenvoudig procesparameters te optimaliseren

De drie modellen die Sirris heeft vrijgegeven.

Drie modellen

De drie modellen die voor het CNC-frezen zijn vrijgegeven, zijn een snijkrachtenmodel, een economisch model en het model proceskaarten. Achter alle drie de modellen, die online beschikbaar zijn, gaan tientallen formules uit de recente wetenschappelijke ontwikkeling in de verspaning schuil. Sirris heeft deze kennis vertaald naar relevante parameters die op de productievloer van een verspanend bedrijf bekend zijn en eenvoudig ingegeven kunnen worden. Het systeem is echter geen black box. Op de speciale website Modelgebaseerdbewerken is een groot aantal documenten beschikbaar waarin verdere tekst en uitleg wordt gegeven. Peter ten Haaf is zich bewust van het feit dat de modellen geen 100% oplossing bieden. De modellen die Sirris gebouwd heeft, voorspellen met 80% nauwkeurigheid het optimale proces met slechts 20% van de inspanning. Dat moet ze praktisch hanteerbaar maken voor de gemiddelde verspaner.

Heldere dashboards

In het snijkrachten model wordt aan de hand van enkele parameters de sweet spot berekend, het gebied waarin de belasting van de frees constant is. Hierin is het proces stabiel. De gebruiker ziet aan de hand van een cijfer van 0 tot 100 hoe optimaal zijn programma is. Het economisch model rekent met snijsnelheden en de standtijd van het gereedschap als factoren die iets zeggen over de productiviteit en dus de kosten. Met het derde model, proceskaarten, gaat men dieper. Hierin kunnen gebruikers méér parameters invoeren, eventueel zelfs hun volledige machinekarakteristiek inlezen. In een dashboard ziet de gebruiker verschillende parameterscombinaties van snijsnelheid, voeding, snedebreedte en -diepte, de spaanhoek, aantal tanden et cetera. Aan de hand van de kleur – van donkerrood tot donkergroen – wordt direct zichtbaar hoe de meest optimale bewerking eruit ziet. “Het is een soort heatmap waarin je ziet welke parameters zin hebben en welke minder.” Bij alle modellen gaat Sirris uit van een stabiele opspanning. In het model zijn inmiddels 40 verschillende materialen beschikbaar om te bewerken.

De modellen zijn, dankzij een subsidie van Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen), gratis te gebruiken. Verspaners hoeven zich enkel aan te melden met een e-mailadres op de website Modelgebaseerdbewerken.  Op deze website is eveneens veel achtergrondkennis over frezen en draaien overzichtelijk samengevat.

Pin It on Pinterest