Betere oppervlaktekwaliteit bij 5-assig frezen in kortere tijd: dat belooft WNT met de nieuwe WNT 3D Finish frezen. De procestijden in de pre-finish- of finishbewerking kunnen tot wel 90% worden verkort zonder dat het werkstuk, het gereedschap en de machine zwaarder worden belast.

 

In combinatie met CAM-strategie hogere stapgroottes

Verspaners proberen vaak in het ruwen procestijden te verkorten. WNT ziet echter veel meer mogelijkheden om juist in het finishen tijd te winnen. De verspaningsexperts van de CERATIZIT-groep, waar WNT deel van uitmaakt, hebben de nieuwe 3D Finish-gereedschappen in de praktijk getest. Dit levert duidelijk kortere looptijden van de machine per onderdeel op als er in plaats van een radiusfrees een 3D Finish-gereedschap (met gereedschapsdiameter 10 mm) wordt gebruikt.

 

Freesbaan: van 200 naar 13 meter

Dit komt doordat vergeleken met radiusfrezen met dezelfde gereedschapsdiameter grotere stappen kunnen worden gemaakt. In de vergelijkende test werd een 100×200 mm groot onderdeel met een voeding van Vc 200m/min gefreesd. Vanwege de hogere stapgroottes van ap 1,5 mm bij de 3D Finish (radiusfrees: ap 0,1 mm) kon de gehele freesbaan van 200 m bij een radiusfrees met de WNT 3D Finish tot 13 meter worden gereduceerd. De bewerkingstijd werd daarbij teruggebracht van 79 minuten tot 7 minuten. Als deze tijdsbesparing wordt doorberekend in de machine- en gereedschapskosten, is met de 3D Finish een totale kostenbesparing van 88% mogelijk. De 3D Finish frezen levert dan niks in qua oppervlaktekwaliteit. Een typische radiusfrees Ø 20 mm haalt met een stapgrootte van 0,5 mm een oppervlaktekwaliteit van Ra1,6 µ; met de 3D Finish en een radius van 1500 mm zou bij een gelijke oppervlaktekwaliteit de stapgrootte tot 6,93 mm kunnen worden verhoogd.

 

CADCAM software noodzakelijk

Deze prestaties zijn wel alleen haalbaar op een modern 5-assig bewerkingscentrum met passende CADCAM software. De meeste gangbare pakketten hebben namelijk speciale freesstrategieën voor dit type frees ontwikkeld.

Meer informatie: WNT