Made-in-Europe.nu

Verspanende industrie: voor het eerst sinds 2008 positieve investeringsbereidheid

De investeringsbereidheid in de verspanende industrie heeft voor het eerst sinds 2008 weer een positief niveau bereikt, samen met de metaalwarenindustrie. De beide sectoren steken daarmee positief af bij de metaalindustrie in zijn algemeen, die zich weliswaar positief blijft ontwikkelen, maar waarin de investeringsbereidheid nog steeds negatief is.

 

Verspaning en metaalwarenindustrie uitzondering op de metaalindustrie als geheel

 

Een en ander blijkt uit de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie over het eerste kwartaal van 2016. In deze enquête wordt de investeringsbereidheid gemeten door de groep die méér wil investeren af te zetten tegen de groep die van plan is de investeringen in het volgend kwartaal te verminderen.

 

Deze grafiek geeft het saldo weer van de positieve en negatieve antwoorden. (Bron: Koninklijke Metaalunie)
Deze grafiek geeft het saldo weer van de positieve en negatieve antwoorden voor het totale MKB metaal. (Bron: Koninklijke Metaalunie)

 

2 van de 10 branches positief

Bij de verspanende bedrijven was dat saldo in maart 2008 nog +16. Een jaar later, in maart 2009, werd een dieptepunt bereikt van -52. Anders gezegd: méér dan de helft van de bedrijven was toen van plan minder te investeren. Nu, maart 2016, staat dit cijfer voor het MKB-metaal als geheel op -11. De afgelopen jaren waren de ondernemers die verwachtten minder te investeren in de meerderheid. Rob van der Werff, bedrijfseconomisch ledenadviseur bij Koninklijke Metaalunie: “Kijken we naar de 10 subbranches, dan zijn de verspaning en de metaalwarenindustrie de twee enige branches met voor het eerst weer een positief saldo.” Bij de verspanende bedrijven is dat +11; 33% van de bedrijven zegt méér te gaan investeren, 22% zegt minder te gaan investeren. De ondernemers in de metaalwarensector zijn nog positiever: hier staat het cijfer op +20. 27% zegt de investeringen te gaan opvoeren; 7% zegt deze te verlagen.

 

Ondernemersvertrouwen goed

Dat het cijfer bij deze twee branches voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis positief is, zegt volgens Rob van der Werff iets over het ondernemersvertrouwen. “Men heeft vertrouwen in de toekomst.” Hij vindt het goed dat het juist deze twee sectoren zijn waar het vertrouwen terug op een positief niveau is, omdat dit toevallig de meest kapitaalintensieve sectoren binnen de metaalindustrie zijn. Dat de metaalindustrie als totaal nog steeds een negatief cijfer toont, zegt veel over de gang van zaken. De bedrijvigheid ontwikkelt zich weliswaar al een hele lange tijd kwartaal op kwartaal positief, de marges blijven onder druk staan en de bezettingsgraad – gemeten door het CBS – haalt niet de 85% grens. “Ik hoop dat we daar naar toe gaan, want in het verleden was dat de grens. Komt de bezetting daar boven, ontstaat er schaarste aan capaciteit en kunnen marges verbeteren”, aldus Rob van der Werff. Dat zou dan tot hogere investeringen in de totale metaalindustrie kunnen leiden. De analist van de Metaalunie verwacht dat de orderpositie zich in het lopende kwartaal zal verbeteren.

 

Benchmark

In de Benchmark Verspanen 2016, die tijdens de ESEF werd gepresenteerd, is specifieker gekeken naar de investeringsplannen en het -gedrag van de verspanende bedrijven. Daaruit bleek onder andere dat de snelst groeiende bedrijven ook de bedrijven zijn die jaar op jaar méér investeren dan het gemiddelde van de markt. Hier kun je nog eens alles lezen over deze benchmark.

2 comments

Pin It on Pinterest