Made-in-Europe.nu

Augmented reality verhoogt kwaliteit en efficiency assemblage KMWE

Verdere kwaliteitsborging en een kortere leertijd. Dat ziet Andy Kuijpers, technical engineer van KMWE, als belangrijk voordeel van augmented reality in de assemblage. KMWE is een van de vijf bedrijven die hebben meegedaan aan het TNO clusterproject ‘operator support systemen in assemblage’.

 

TNO leidt clusterproject geprojecteerde werkinstructies met onder andere KMWE en Blok

De laatste jaren komen er nieuwe technologieën en systemen voor operator support beschikbaar. Denk aan elektronische werkinstructies, augmented reality, beamer projectie, etc.. TNO heeft samen met vijf bedrijven (Variass, Vekon, Confed Systems, KMWE en Blok Systems), een technologie cluster project uitgevoerd. Voor deze bedrijven zijn voor enkele voorbeeldproducten geprojecteerde werkinstructies opgezet, gebruikt door ervaren en onervaren medewerkers en het gebruik is geëvalueerd.

 

KMWE: goede aanvulling

De vijf bedrijven ervaren een toenemende productvariatie in kleinere series en toenemende kwaliteitseisen. Zowel ervaren als onervaren medewerkers zullen door de snel wisselende producten vaker en sneller moeten (om)schakelen en tegelijkertijd efficiënt en in één keer goed moeten assembleren. Cruciaal hierbij is een optimale ondersteuning van de medewerker tijdens assemblage. In 2018 neemt KMWE een nieuw pand in gebruik nemen op Brainport Industries Campus. Jochen Langendonk van KMWE benadrukte in de afsluitende projectbijeenkomst de toenemende variatie en kwaliteitseisen in zowel fabricage als assemblage. In assemblage beschikt KMWE al enkele jaren over het software pakket Proworks, een platform voor elektronische werkinstructies. KMWE heeft in dit TNO project ervaren dat geprojecteerde instructies een goede aanvulling kunnen zijn op Proworks bij bijvoorbeeld submodules.

 

De deelnemers aan de workshop bij KMWE konden zonder inleertijd direct de onderdelen foutloos assembleren dankzij de geprojecteerde werkinstructies. 

 

Virtuele knoppen op het werkblad

Andy Kuijpers, technical engineer van KMWE, ziet als voordelen van deze geprojecteerde werkinstructies: verdere kwaliteitsborging en het verkorten van de inleertijd. “Medewerkers zien direct welk onderdeel uit welk bakje moet worden gepakt. Je krijgt bovendien feedback als je een verkeerd onderdeel pakt.” De beamer projecteert de montage instructie stapsgewijs op of direct naast het product. Hierdoor zie je als medewerker waar en hoe het onderdeel gemonteerd moet worden en bijvoorbeeld met welke gereedschappen. Navigatie door de werkinstructies is intuïtief en gaat (semi)automatisch. Je kan ervoor kiezen om (kritische) handelingen handmatig te laten bevestigen met behulp van virtuele knoppen die ook op het werkblad worden geprojecteerd.

 

Blok: aanvullend op lean principes

Ook Arjen Hilbers, manager operations van Blok System Supply, benadrukte de toenemende productvariatie en noodzaak tot goede werkinstructies die up-to-date zijn. Blok verzorgt uiteenlopende assemblagewerkzaamheden van sub-samenstellingen tot compleet geteste modules, systemen of eindproducten voor diverse industrieën. Gewerkt wordt volgens lean principes en met zelfsturende teams. Het maken en onderhouden van werkinstructies ervaart het bedrijf als tijdrovend. Geprojecteerde werkinstructies ziet Arjen Hilbers als mogelijk volgende stap ter ondersteuning van lean, de reductie van fouten en het continu verbeteren. Door de evaluatie van een projectiesysteem op een voorbeeldproduct in dit project, heeft Blok ervaren dat er besparingen mogelijk zijn: zowel tijdwinst tijdens assemblage door het elimineren van zoektijd naar werkinstructies en onderdelen als ook tijdwinst door minder herstelwerk na de end-of-line test.

 

Brainport Industries

Eind september hebben de vijf bedrijven bij KMWE het project afgesloten. Vorige week was er een workshop voor leden van Brainport Industries. Hoe effectief zo’n projectie van werkinstructie kan zijn hebben de deelnemers aan de afsluitende bijeenkomst zelf ervaren. Zonder in te leren konden ze een product assembleren.

TNO ondersteunt bedrijven bij het realiseren van effectieve ondersteuning van operators tijdens assemblage-, logistieke- of onderhoudswerkzaamheden. Benieuwd naar wat augmented reality kan betekenen? Neem contact op met TNO, Tim Bosch (tim.bosch@tno.nl) of Gu van Rhijn (gu.vanrhijn@tno.nl)

 

 

 

1 comment

Pin It on Pinterest